Hình các nhà nguyện Thụy Sĩ trên nắp hộp càphê-kem!

98

Hình các nhà nguyện Thụy Sĩ trên nắp hộp càphê-kem!

Năm nay 58 triệu nắp hộp càphê-kem “loạt hình nhà nguyện” được hãng Emmi sản xuất

cath.ch, Raphaël Zbinden, 2018-05-10

Hãng Emmi sản xuất nắp hộp càphê-kem với hình của 30 nhà nguyện ở Thụy Sĩ. Hãng Emmi có trụ sở ở Lucerne cho biết năm nay hãng sản xuất 58 triệu hộp với hình các nhà nguyện này. Có 5 nhà nguyện của vùng Lucerne được in trong loạt này.

Trên một bản tin trên trang blog của Giáo hội công giáo vùng Lucerne, ông Dominik Thali, phụ trách truyền thông cho biết, những người mua càphê-kem sẽ thấy dưới tách càphê-kem của mình một phần văn hóa tôn giáo ở Thụy Sĩ.

Nhà nguyện Heilig Hüsli, ở Rapperswil (SG) | © Emmi

Nhà nguyện Tell (UR) | © Emmi

Các nhà nguyện danh tiếng nhất là nhà nguyện Heilig Hüsli, nhà nguyện Guillaume Tell (UR), nhà nguyện Tous-les-Saints, ở  Valère (VS), hay nhà nguyện Sainte-Vérène (SO).

Một yếu tố tiêu biểu của phong cảnh Thụy Sĩ

Loạt hộp càphê-kem hình nhà nguyện được sản xuất lần đầu tiên vào tháng 11 và tháng 12 -2017 và sẽ được sản xuất cuối tháng tư cho đến giữa tháng 5-2018.

Nhà nguyện Tous-les-Saints, Valère, Sion (VS) | © Emmi

Mỗi năm, hãng Emmi sản xuất sáu loạt nắp hộp càphê-kem. Năm nay, chủ đề nhà nguyện do một  nhiếp ảnh gia đề nghị, ông đặc biệt yêu chuộng các chủ đề kiến trúc, hãng Emmi giải thích: “Các nhà nguyện được chọn vì nghệ thuật kiến trúc rất cao và các nhà nguyện này cũng là yếu tố tiêu biểu của phong cảnh Thụy Sĩ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch