Wim Wenders: “Đức Phanxicô không hành động cho mình mà cho lợi ích chung”

402

Wim Wenders: “Đức Phanxicô không hành động cho mình mà cho lợi ích chung”

Wim Wenders nói đến cuốn phim tài liệu ông thực hiện với Đức Giáo hoàng

fr.zenit.org, Marina Droujinina, 2018-01-15

Đức Phanxicô có một “nét rất đặc biệt mà ngày nay rất hiếm và quý: đó là người không hành động cho mình mà cho lợi ích chung”. Điện ảnh gia người Đức Wim Wenders, tác giả cuốn phim tài liệu Giáo hoàng Phanxicô – Người của lời (Pope Francis – A man of his word) đồng sản xuất với Vatican Media, đã có lời vinh danh Đức Phanxicô trong cuộc phỏng vấn với Vatican News ngày 13 tháng 3 – 2018.

Trong lần giới thiệu cuốn phim, điện ảnh gia cho biết: “Cuốn phim sẽ được chiếu ở Mỹ ngày 18 tháng 5 – 2018. Trong phim, Đức Phanxicô nói trực tiếp với từng thính giả, từng khán giả tất cả mọi đề tài và mọi quan tâm hàng đầu của ngài, gần như diện đối diện… Đây không phải là cuốn phim về ngài, nhưng là với ngài”.

Điện ảnh gia người Đức thổ lộ: “Tôi có một lòng kính trọng sâu xa với Đức Phanxicô trước khi biết ngài, tôi chỉ thấy ngài trên truyền hình, đọc các bài diễn văn hay đọc các thông điệp của ngài. Nhưng gặp ngài, diện đối diện, thấy ngài, nghe ngài mỗi ngày trong phòng dựng phim, không những trong các buổi nói chuyện của chúng tôi, nhưng trong các bài diễn văn của ngài trên khắp thế giới, khi ngài nói chuyện với người tị nạn, với các tù nhân, với các chính trị gia, với trẻ em, với người giàu, người nghèo hay với những người bình thường, những chuyện này đã làm cho tôi nhận ra, ngài thật can đảm, dũng cảm đến dường nào”.

Ông nói tiếp: “Tôi luôn ấn tượng cách ngài cởi mở với tất cả các câu hỏi và cách ngài luôn trả lời một cách trực tiếp, ngẫu phát. Và sau mỗi lần phỏng vấn dài (bốn lần) ngài luôn dùng thì giờ để bắt tay từng người, không phân biệt đó là nhà sản xuất, nhà đạo diễn, nhân viên kỹ thuật hay người phụ tá”.

Điện ảnh gia kể tiếp: “Mỗi lần ngài rời sàn quay, câu cuối cùng ngài nói là ‘Cầu nguyện cho tôi!’. Đây không phải chỉ là một lời chào theo cách của ngài, nhưng thật sự là ngài nghĩ như vậy”.

Còn về việc làm phim, ông Wim Wenders giải thích, ông nhận “thư mời đến Vatican” và Vatican “khoán trắng” cho ông để ông làm phim. Đức ông Dario Edoardo Viganò, Bộ trưởng bộ Truyền thông hứa: “Vatican không can thiệp vào nhưng mở thư khố cho dùng”.

Nhà thực hiện phim cho biết: “Công việc kéo dài khoảng hai năm với một trách nhiệm khổng lồ”. Ông cho biết, cuốn phim này hoàn toàn khác hẳn tất cả các phim khác ông đã quay từ trước đến nay.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: “Người trung thành với lời”, phim tài liệu về Đức Phanxicô

Điện ảnh gia Wim Wenders quay một cuốn phim tài liệu về Đức Phanxicô

Đọan giới thiệu phim Giáo hoàng Phanxicô – Người của lời