Đức Phanxicô gặp Tổng thống Htin Kyaw

269

Đức Phanxicô gặp Tổng thống Htin Kyaw, 28-11-2017

Ngài đã ký vào sổ vàng bằng tiếng Anh: “Với tất cả các dân tộc thân yêu ở Miến Điện, tôi cầu xin phước lành thiêng liêng của công chính, hòa bình và hợp nhất.”