Giám mục Chính thống Copt nói với những người khủng bố: “Các bạn được yêu thương”

253

 

Thiên Chúa yêu thương cả những người khủng bố, không phải vì việc họ làm, nhưng là bởi họ cũng được tạo thành vì những sự cao cả hơn. Đây là lời kêu gọi của Giám mục Giáo hội Chính thống Copt ở Anh quốc.

Giám mục Angaelos nói rằng ngay cả những người đã phạm những tội ác khủng khiếp nhất cũng đáng được yêu thương như một con người. Và ngài nhắn nhủ đến những người khủng bố:

“Các bạn được yêu thương. Những tội ác và bạo lực các bạn gây ra thật khủng khiếp và đáng ghê tởm, nhưng CÁC BẠN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG.

Các bạn được Thiên Chúa, Đấng Tạo thành các bạn, yêu thương, bởi Ngài đã tạo thành các bạn theo hình ảnh Ngài, và đặt các bạn trên đời này vì những sự cao cả hơn, theo kế hoạch của Ngài cho toàn thể nhân loại. Các bạn được tôi và hàng triệu người như tôi yêu thương, không phải vì việc các bạn làm, nhưng là vì những gì các bạn có thể làm trong tư cách một tạo vật tuyệt vời của Thiên Chúa, Đấng tạo thành tất cả chúng ta trong nhân loại. Các bạn được tôi và hàng triệu người như tôi yêu thương, bởi tôi, chúng tôi, tin vào sự biến đổi.

Kitô hữu tin vào sự biến đổi, tin rằng ngay cả những người bách hại Chúa Kitô vẫn được Ngài ban ơn.

Chúng ta tin vào sự biến đổi, bởi trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta được biến đổi con người từ yếu đuối và tội lỗi để trở nên mạnh mẽ và công chính.

Chúng ta tin vào sự biến đổi, bởi toàn bộ thông điệp của Thập giá và Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, chính là đưa nhân loại từ gông xiềng tội lỗi và sự chết đến sự giải phóng của tốt lành và cuộc sống bất diệt.

Người ta có thể không nghĩ đến cách hành xử như thế này, nhưng đây chính là thông điệp Kitô.

Tôi đau buồn khi nhiều người trẻ xem việc cướp đi mạng sống của những người trẻ khác là một chuyện đáng để làm, thậm chí còn là vinh dự. Không một gia đình nào đáng phải bị mất đi người con thân yêu, ngay cả khi người đó phải chịu trách nhiệm vì hệ tư tưởng sai lầm của mình.

Những vụ tấn công khủng bố là do mất đi nhận thức về sự thánh thiện của cuộc sống.

Thông điệp này không chỉ để đọc mà còn phải loan truyền. Điều quan trọng là không chỉ chấp nhận mà là phải hiểu lập trường của người khác. Điều quan trọng là không được khăng khăng theo một hệ tư tưởng mà phải có ít nhất một chút hoài nghi khi có những ý định gây ra những thiệt hại và đau đớn cho người đồng loại mình.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Catholic Herald