Các tượng Đức Mẹ Fatima bị cấm ở Trung quốc

1418

cath.ch, 2017-05-25

Ngày 24 tháng 5, bản tin của tổ chức Giúp đỡ Giáo hội gặp Khó khăn (AED) cho biết, theo Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân, Giám mục Danh dự Hong Kong thì “người cộng sản Trung quốc sợ Đức Mẹ Fatima”.

Sự sợ hãi này liên hệ đến sứ điệp chống cộng của Đức Mẹ Fatima. Trong các lần hiện ra với ba trẻ mục đồng, Đức Mẹ đã nói với các em hiểm họa trầm trọng của nước Nga sẽ đem đến cho nhân loại khi họ bỏ đức tin kitô giáo để theo chủ nghĩa độc tài của cộng sản, nên đã làm cho Bắc Kinh cấm các ảnh tượng Đức Mẹ Fatima, trong khi các ảnh tượng Đức Mẹ khác thì được cho phép.

Bất đồng trên một thỏa thuận giữa Trung quốc-Vatican

Nhân dịp ngày cầu nguyện cho Trung quốc do Đức Bênêđictô XVI có sáng kiến, Đức Hồng y Zen Giuse Trần Nhật Quân lặp lại sự chống đối của mình cho một thỏa hiệp có thể có giữa Trung quốc và Tòa Thánh sắp tới, “tôi không nghĩ chính quyền Trung quốc sẽ chấp nhận một giải pháp nào khác, ngoài giải pháp Giáo hội phải tuân phục lãnh đạo chính quyền cộng sản”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch