Đức Phanxicô chào linh mục lớn tuổi nhất Bồ Đào Nha

760

 

Linh mục Joaquim Pereira da Cunha Photo: Arlindo Homem (Agence Ecclesia) / Papa Francisco Photo: Daniel Ibáđez (CNA)

aciprensa.com, Bárbara Bustamante, 2017-05-13

Trước khi dâng thánh lễ kỷ niệm một trăm năm ngày Đức Mẹ hiện ra và phong thánh cho hai trẻ Giacinta và Phanxicô, Đức Phanxicô đã gặp Linh mục Francisco Joaquim Pereira da Cunha, linh mục lớn tuổi nhất Bồ Đào Nha.

Linh mục Joaquim, 104 tuổi gặp Đức Phanxicô ở phòng thánh ở Đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Fatima khi Đức Phanxicô sắp đến cầu nguyện ở mộ Giacinta và Phanxicô.

Linh mục Joaquim da Cunha sinh ngày 8 tháng 7- 1912 tại thành phố Mesquinhata, Bồ Đào Nha. Năm 13 tuổi, cha vào Chủng viện Vilar ở thành phố Porto và thụ phong linh mục ngày 8 tháng 8-1937.

Trong số các chức vụ mục vụ của mình, linh mục đã làm việc ở giáo xứ Tabuado et Rio de Galinhas, ngài làm việc ở đây cho đến năm 2010. Hiện tại ngài về hưu ở Nhà Hưu dưỡng các linh mục ở Porto.

Giám mục địa phận Porto, Antonio Francisco dos Santos, giải thích với hãng tin Ecclesia: “Chính linh mục muốn đến Fatima và hy vọng sẽ được gặp Đức Giáo hoàng. Cha là nhân chứng sống của địa phận Porto, một ơn của đời sống chức thánh”.