Phong thánh Giacinta và Phanxicô, lời kêu gọi “săn sóc” trẻ em

179

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2017-05-14

Đức Phanxicô trong buổi kinh Truyền Tin sáng chúa nhật 14-5 sau chuyến đi Fatima về, ngài giảng: “Đức Mẹ khi chọn quả tim trong sáng và đơn sơ  của trẻ con đã nhắn cho chúng ta lòng trung thành và sốt sắng của trẻ con, các em đã năng lần hạt mân côi, dâng các hy sinh của mình để xin chấm dứt chiến tranh và để cầu cho các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa. Ngày nay chúng ta cần biết bao lời cầu nguyện, ăn năn để xin ơn trở lại, để xin chấm dứt chiến tranh trên thế giới, các cuộc chiến ngày càng lan rộng, các xung đột ngày càng phi lý, các xung đột lớn nhỏû kể cả trong gia đình, làm biến dạng khuôn mặt của nhân loại”.