Đức Phanxicô đến đền thờ Đức Bà Cả để tạ ơn Đức Mẹ

792

Như thường lệ trước và sau mỗi chuyến đi nước ngoài, Đức Phanxicô đều đến dâng và cám ơn chuyến đi của mình cho Đức Mẹ. Sáng chúa nhật 14 tháng 5 , Đức Phanxicô đã đến đền thờ Đức Bà Cả để tạ ơn sau chuyến đi Fatima của mình hai ngày vừa qua.

Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Phanxicô đã cầu nguyện trong thinh lặng và dâng lên Đức Mẹ bó hoa hồng trắng.