Đức Phanxicô: Đạo đức giả là một “nạn dịch”

576

Đức Phanxicô tiếp các tập sinh và tiền-tập sinh Dòng Salê ở Nhà Thánh Mácta ngày 2 tháng 5-2017. (Hình từ đài truyền hình CTV)

cath.ch, 2017-05-02

Ngày 2 tháng 5-2017 trang mạng Vatican insider cho biết, Đức Phanxicô đã tiếp các tập sinh và tiền-tập sinh Dòng Salê Ý ở Nhà Thánh Mácta. Đức Phanxicô không đọc diễn văn nhưng trả lời các câu hỏi trong vòng gần một giờ.

Ngài nói với một nhóm tập sinh: “Phải tránh mọi hình thức đạo đức giả của Giáo hội vì đó là ‘nạn dịch’. Có một loại đạo đức giả của sự xoàng xỉnh, đó là muốn vào chủng viện vì tự mình không thể xoay xở gì ngoài đời”.

Dòng Salê là Dòng lo việc giáo dục và tông đồ cho giới trẻ, nên họ phải tháp tùng người trẻ trong việc nhận định ơn gọi, vì “trên con đường này có nhiều bất ngờ, có những cái từ Chúa và có những cái không từ Chúa: phải chú ý và giúp người trẻ nhìn thẳng vào các điều bất ngờ này”.

Được hỏi về thời tập sinh của mình, Đức Phanxicô cho biết, “đó là một thời khác, thời trước Công đồng Vatican II”. Nếu kỹ luật thời đó là nghiêm nhặt và hợp với thời đó, thì nó không hợp với thời bây giờ, “dù có một vài nhóm nhỏ muốn trở lại thời đó”.

“Tầng lớp trung bình của sự thánh thiện”

Ngài xác nhận, các tu sĩ Dòng Salê được gọi để dạy giới trẻ “các giá trị nhân bản của tình bạn, của gia đình, của sự tôn trọng ông bà và đi giúp người khác”. Ngài lấy làm tiếc: “Chúng ta ở trong thời buổi của văn hóa loại bỏ và các ông bà cũng bị loại bỏ. Người trẻ cũng ở bên bề, các con số của nạn thất nghiệp ở một vài xứ cho thấy rõ tình trạng này”. Ngài cho biết ngài đặc biệt tôn trọng những người lớn tuổi.

Một trong các tập sinh xin ngài một “lời về sự thánh thiện”, Đức Giáo hoàng lặp lại lời của Chúa nói với ông Abraham trong sách Sáng Thế: “Ngươi hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống hoàn hảo”. Theo Đức Phanxicô: “Chúng ta có thể là thánh ngày hôm nay: có rất nhiều thánh trong Giáo hội. Những người anh hùng, các bậc cha mẹ, các ông bà, các người trẻ đại diện cho tầng lớp trung bình của sự thánh thiện, tuy không thấy nhưng có”.

Cuối cùng, Đức Phanxicô kêu gọi họ dấn thân đến “tất cả các vùng ngoại vi, kể cả ngoại vi về mặt tư tưởng. Vì thế phải nói chuyện với cả người vô thần và người theo thuyết bất khả thi và cũng đừng quên các vùng ngoại vi xã hội. Ngài nói với các bề trên Dòng Salê hiện diện trong buổi tiếp kiến: “Phải đi đến đó, phải gởi những người tốt nhất đến đó”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch