Năm chướng ngại để không thấy sự hiện diện thật sự của Chúa

270

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 7 tháng 9-2016, trong bài giáo lý của mình, Đức Phanxicô đưa ra năm chướng ngại để không thấy sự hiện diện thật sự của Chúa:

  1. “Một vài người dệt đức tin theo kiểu “tự bạn làm lấy”, họ cho Chúa một khoảng không gian giới hạn theo ý muốn riêng và xác tín riêng của mình. Nhưng đức tin này không phải là sự trở lại với Chúa.
  1. “Một vài người khác xem Chúa là ngụy ngẫu tượng; dùng danh Chúa để biện minh cho lợi ích riêng của mình, thậm chí cho sự hận thù và bạo lực của mình”.
  1. “Với một số người, họ xem Chúa là chỗ ẩn náu về mặt tâm lý, ở đó họ cảm thấy an toàn trong những lúc khó khăn: đó là đức tin hai mặt, không để cho lòng thương xót Chúa hướng dẫn mình đến với người khác.”
  1. “Có những người xem Chúa Giêsu như một giáo sư dạy luân lý, một trong vô số giáo sư trong lịch sử.”
  1. “Cuối cùng là những người bóp nghẹt đức tin trong một quan hệ mật thiết với Chúa, bỏ hết sứ mệnh truyền giáo của mình, sứ mệnh có thể làm biến đổi thế giới và lịch sử.

“Ước mong sự dấn thân của anh chị em không là chướng ngại cho lòng thương xót của Chúa Cha, và chúng ta xin ơn để có được một đức tin lớn lao, để chúng ta cũng là dấu hiệu của lòng thương xót, là khí cụ của lòng thương xót.”