“Phúc âm hóa, chính là dạy nghệ thuật sống! ”

138

Đền thánh Sagrada Familia

cath.ch, Maurice Page, 2017-04-01

Buổi hội thảo về tháp tùng giới trẻ được Hội đồng Giám mục Âu châu tổ chức ở Barcelona, Tây Ban Nha, vừa kết thúc ngày 31 tháng 3. Trong vòng 4 ngày, 275 giám mục và các chuyên gia toàn Âu châu họp ở Barcelona để thảo luận về ơn gọi, về trường đại học, trường trung học và về việc dạy giáo lý. Theo Đức Hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu châu (CEE) thì nhà giáo theo tinh thần kitô trước hết phải hướng về Chúa Giêsu, nhà giáo duy nhất và đích thực.

Trong phần kết luận buổi hội thảo, Hồng y Chủ tịch Angelo Bagnasco tập trung về hình ảnh và sứ mệnh của nhà giáo trong bối cảnh hiện nay, một bối cảnh tiêu biểu qua tích chất của “văn hóa không có gì”. Theo ngài, nhà giáo trong tinh thần kitô trước hết phải hướng về Chúa Giêsu, nhà giáo duy nhất và đích thực. Đức Hồng y ghi nhận: “Nền văn hóa đương đại gần như chẳng có gì để nói với giới trẻ, không có gì đáng kể để thôi thúc tâm hồn và lắp đầy cuộc sống”. Nhưng nơi con người của Chúa Giêsu “tất cả các đức tính của con người được chiếu sáng một cách cao siêu. Chúng ta nhìn các thế hệ trẻ với một tấm lòng tin tưởng và thiện cảm. Họ thuộc về chúng ta, các nhà tân phúc âm hóa, ngày nay chúng ta có xác quyết phúc âm hóa là dạy giáo dân một nghệ thuật sống!”, ngài phát biểu trong phần kết luận.

Chia sẻ kinh nghiệm và “các thực hành tốt”

Ngoài các bài thảo luận của các chuyên gia trong lãnh vực tháp tùng, buổi hội thảo cũng là dịp chia sẻ kinh nghiệm và “các thực hành tốt” giữa các phong trào khác nhau có mặt và các sáng kiến mục vụ Âu châu. Buổi hội thảo cũng là dịp để nghe các chứng từ của chính giới trẻ.

Đức Hồng y Lorenzo Baldisseri, tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cũng cho biết các chuẩn bị của Thượng hội đồng cho giới trẻ và ơn gọi sẽ tổ chức vào tháng 10- 2018. Tài liệu chuẩn bị gồm các câu hỏi gởi đến toàn Giáo hội đang được luân hành hiện nay. Từ các câu trả lời, Thượng hội đồng các giám mục sẽ lên tài liệu Tài liệu làm việc (Instrumentum Laboris), đó sẽ là những điểm căn bản để cho các nghị phụ thảo luận dùng.

Buổi lễ kết thúc được tổ chức ở Đền thánh Sagrada Familia. Trước thánh lễ, trong khi đi viếng thăm Đền thánh Sagrada Familia, hai chuyên gia của tác phẩm Gaudí đã trình bày nét đẹp của con đường phúc âm hóa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

 Bên trong Đền thánh nguy nga Sagrada Familia