Sự khác biệt giữa linh mục, anh em và đan sĩ

2566

fr.aleteia.org, Ban biên tập, 2015-12-06

Ba chức danh được dùng một cách khác nhau trong ngôn ngữ hiện nay, nhưng đâu là sự khác biệt?

“Linh mục, anh em và đan sĩ là những từ dễ gây lẫn lộn. Trong ngôn ngữ hiện nay, người ta dùng sao cũng được, như thử ba chức danh này là một. Tuy nhiên có những khác biệt:

Trong Giáo hội công giáo, linh mục là người nhận bí tích chức thánh, nhờ chức thánh, linh mục có thể dâng thánh lễ, thực hiện những việc mà chỉ những ai có chức thánh mới được làm. Linh mục có thể là một tu sĩ triều hay thuộc một gia đình tu sĩ riêng (Dòng Phanxicô, Dòng Tên, Dòng Đa Minh…), và đôi khi họ khấn đức khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời. Trong một vài trường hợp, tu sĩ có thể là một linh mục, nhưng không có gì bắt buộc. Ơn đi tu không nhất thiết phải là ơn chức thánh.

Còn đâu là sự khác biệt giữa một anh em và một đan sĩ?

Câu trả lời nơi hai chữ đan sĩanh em (moine và frère), moine là đan sĩ, những người ẩn tu sống trong “thinh lặng”, liên hệ đến thời đầu tiên của các đan tu sống chiêm nghiệm (vào thế kỷ thứ 4, thứ 5) như các Tổ phụ trong sa mạc, các ẩn tu từ bỏ thế giới ngoài đời để vào sa mạc sống như Thánh Bênêđictô Nursie, sáng lập Dòng Bênêđictô, Dòng lâu đời nhất Tây phương.

Như thế “đan sĩ”  thích hợp hơn để nói đến những người thánh hiến đời mình sống trong tu viện, dành trọn thì giờ để cầu nguyện và ăn năn. Đó là trường hợp các Dòng chiêm niệm như Dòng Chartreux.

Còn “anh em”, thì gần đây hơn, có từ thời Trung Cổ, thường dùng cho các Dòng hoạt động như Dòng Phanxicô, Dòng làm từ thiện. Chữ ” anh em” xuất hiện từ thời của các Dòng khất thực thời Trung Cổ và đã tạo một sự thay đổi sâu đậm trong đời sống tu trì: các tân tu sĩ này không sống khép kín trong tu viện xa xuôi hẻo lánh xa dân chúng để cầu nguyện, họ sống trong các thành phố và lo cho người nghèo, người bệnh, họ dạy học và làm các việc khác.

 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch