21 lời hối tiếc trên giường chết!

1948

fr.aleteia.org, Sư huynh Nelson Medina, 2016-12-17

Chúng ta tất cả đều nghe: “Trên giường chết không ai nói ‘phải chi tôi để nhiều thì giờ hơn để làm việc…’”. Các hối tiếc thường về “những gì mình đã làm và không làm”.

Sư huynh Nelson đưa ra một số câu thầy thường nghe khi tháp tùng những người sắp chết.

 1. Bao nhiêu lần tôi đã làm gương xấu và có người đã theo gương xấu đó.
 2. Tôi đã dửng dưng trước sự đau khổ của người anh em.
 3. Tôi đã đã không nói những lời khen ngợi, những lời biết ơn, những lời khuyến khích với những người xứng đáng được nghe hay những người cần nghe.
 4. Tôi đòi phần cho các thành công của tôi, nhưng lại lên án các tình huống đã làm cho tôi thất bại.
 5. Tôi thiếu tôn trọng sự vô tư của một người hoặc tôi chận các giấc mơ của người khác.
 6. Đã tiêu tiền cho những chuyện mà tôi không cần và tôi không bao giờ dùng đến.
 7. Biết bao nhiêu lần tôi đã chậm tha thứ và tôi không cố gắng đủ để tha thứ.
 8. Tôi đã lợi dụng những người thương tôi để có được những chuyện chỉ vì ích kỷ.
 9. Đã không hướng dẫn những người đáng lý tôi phải giáo dục, trước khi quá trễ,
 10. Đã không đi thăm hoặc không bỏ thì giờ đủ cho người anh em, vì tôi thấy họ không có gì lợi, không giúp gì được cho tôi.
 11. Biết bao nhiêu lần tôi chạy trốn thập giá.
 12. Biết bao nhiêu lần tôi thích nịnh hót dù tôi biết đó là sai.
 13. Tôi đã nói những lời dữ dằn, thô tục, vô lễ.
 14. Đã tham dự vào các cuộc nói chuyện chế nhạo Chúa, đức tin hay Giáo hội.
 15. Đã phí phạm thì giờ cho những chuyện phù phiếm… Bỏ phí thì giờ không thể lấy lại được.
 16. Tôi đã hứa mà không làm.
 17. Bao nhiêu lần đáng lý tôi phải cầu nguyện nhiều hơn và nhất là yêu thương nhiều hơn.
 18. Đã quên Chúa.
 19. Đã làm tổn thương người anh em cách này cách khác.
 20. Đã thiếu tình thương. Đáng lý tôi yêu Chúa và người anh em nhiều hơn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch