Ba Lan: «Hơn nữa», Một kinh nghiệm theo tinh thần I-Nhã cho Ngày Thế Giới Trẻ

218

zenith.org, Marina Droujinina, 2016-07-05

Bề trên tổng quản Dòng Tên, linh mục Adolfo Nicolàs đưa ra một chương trình ở Lodz

Adolfo Nicolàs youth

Ngày thứ ba 5 tháng 7,  trang “Gesuiti nel mondo” loan báo, từ 15 đến 17 tháng 7, Linh mục Bề trên tổng quản Dòng Tên Adolfo Nicolàs sẽ đến Ba Lan để trực tiếp chuẩn bị về mặt thiêng liêng cho các người trẻ tham dự Ngày Thế Giới Trẻ ở Cracovia năm 2016.

“Chương trình Hơn Nữa” (Programme Magis) là một kinh nghiệm thiêng liêng đặc biệt theo tinh thần I-Nhã cho những người trẻ đảm nhận nhiều chức vụ phục vụ khác nhau của Dòng Tên trên thế giới.

“Magis 2016” sẽ được lên chương trình vào ngày 15 thgg 7 sắp tới ở Lodz, nơi thánh nữ Faustine Kowalska (1905-1938) có những kinh nghiệm thần nghiệm đầu tiên. Ngày 16 tháng 7, Linh mục Bề trên tổng quản Dòng Tên sẽ dâng tháng lễ cho những người tham dự chương trình này.

Các ngày 17 đến 23 tháng 7 sẽ là các ngày dành riêng cho kinh nghiệm của Thánh I-nhã. Các người trẻ sẽ đi các nơi khác nhau ở Ba Lan, Cộng hòa Tiệp, Slovenia, Lituania để đào sâu các hiểu biết của họ về Bài tập Linh thao của Thánh I-Nhã.

Buổi lễ hội sẽ kết thúc từ ngày 23 đến 25 tháng 7 ở Częstochowa. Chương trình cho biết, “Đây sẽ là thời gian để các bạn suy nghĩ về kinh nghiệm I-nhã của các bạn, để dâng thành quả và phó dâng thành quả của mình cho Đức Mẹ». Một trong các buổi sinh hoạt tối sẽ đặc biệt dành cho Đại hội các Quốc gia, trình diễn các sinh hoạt văn hóa, ngôn ngữ, tài năng của từng quốc gia tham dự MAGIS.

Linh mục Tomasz Kot, phụ tá vùng Trung Âu và Đông phương (ECO) sẽ tháp tùng linh mục Bề trên tổng quản trong chuyến đi này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch