138 thanh niên trẻ tham dự Ngày Thế Giới Trẻ dựng thánh giá ở Grabarka

193

blog.jeunes-cathos.fr, 2016-07-19

Grabarka cross

Đối với nhóm 138 thanh niên trẻ của địa phận Chartres chúng tôi thì Ngày Thế Giới Trẻ bắt đầu tuần này ở Siedlce. Chính ở cộng đồng phía đông, giáp biên giới với Biélorussie và Ukraine, mà chúng tôi sẽ được tiếp đón vào ngày thứ tư này.

Cuối tuần này chúng tôi sẽ sinh hoạt trong các giáo xứ và chúng tôi sẽ khám phá Núi Thập giá ở Grabarka. Từ nhiều tháng nay, chúng tôi đã chuẩn bị để sống trọn vẹn những ngày này ở miền đất của Giáo hội Chính thống này. Anh Edouard, thành viên của ban tổ chức Ngày Thế Giới Trẻ của địa phận Chartres giải thích.

Chỉ cần nhìn vài bức hình của Garbarka là hiểu nét đặc biệt của ngôn đồi này: hàng trăm cây thánh giá được dựng lên ở đây, đủ mọi loại, mọi kích thước… Vào tuần lễ Hiển Linh, có cả 100 000 ngàn giáo dân chính thống giáo về đây hành hương, họ từ khắp Âu châu đến ngọn đồi này. Họ để các cây thánh giá ở đây để xin Chúa nhận lời cầu nguyện, an ủi và tăng sức mạnh cho họ.

Về phần chúng tôi, khi đến Núi Thánh giá, chúng tôi quyết định đi theo bước chân của những người hành hương này, chúng tôi mang thánh giá của mình đến Grabarka. Trong năm vừa qua, chúng tôi đã mời các bạn trẻ ở nhiều giáo xứ khác nhau cùng chúng tôi làm thánh giá của mình. Nhóm cũng làm một cây thánh giá lớn và chúng tôi trang hoàng. Chúng tôi mang năm cây thánh giá đến trồng ở đất Ba Lan. 

Đối với chúng tôi, đây là biểu tượng của sự hiệp thông với các giáo xứ, các phong trào và các trường học của chúng tôi… Chúng tôi đề nghị với giáo dân trong địa phận, họ cho chúng tôi biết ý chỉ cầu nguyện của họ, chúng tôi mang theo với các cây thánh giá của chúng tôi. Chẳng hạn, chúng tôi tổ chức ở giáo xứ Dreux với thánh giá chúng tôi đã làm: cây thánh giá được để trong nhà thờ cả ngày chúa nhật, giáo dân đến cầu nguyện và cho chúng tôi biết ý chỉ cầu nguyện của họ.

Trong thánh lễ phong chức của một linh mục trong địa phận, năm cây thánh giá này đã được giám mục chúng tôi làm phép. Đây cũng là biểu tượng chứng tỏ sự hỗ trợ toàn diện của địa phận cho các công việc của chúng tôi, để chúng tôi đại diện cho địa phận trong chuyến đi này.

Và đây cũng là một cách để chúng tôi cám ơn tất cả giáo dân trong giáo xứ đã ủng hộ chúng tôi, nhất là về mặt tài chánh để có được nhiều người đi dự Ngày Thế Giới Trẻ này. Không cùng đi với chúng tôi, chúng tôi sẽ mang họ trong lời cầu nguyện, trong tâm hồn chúng tôi!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch