Những Hiệp sỹ thánh Timôthê đánh chiếm Quảng trường thánh Phêrô

429

Những Hiệp sỹ thánh Timôthê đánh chiếm Quảng trường thánh Phêrô

Trong số hàng ngàn người hành hương đến gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường thánh Phêrô ngày 04-05, có một nhóm ăn mạc thật lạ thường. Họ đến từ Termoli, miền Trung nước Ý, những Cavalieri di San Timoteo hay Hiệp sỹ của thánh Timôthê.

Không phải chỉ là những người hoài cổ, các Hiệp sỹ của thánh Timôthê là một nhóm những người đàn ông hoạt động tình nguyện và từ thiẹn trong giáo xứ, thành phố, và cả vùng của mình.

Trang phục của họ mang những nét của ba dòng hiệp sỹ chính trong thời Trung cổ, là Hiệp sỹ Đền Thờ, Hiệp sỹ Cứu Tế, và Hiệp sỹ Bắc Âu.

Một phái đoàn đại diện cho các Hiệp sỹ thánh Timôthê, với vị sáng lập Antonello Sciarretta, cha tuyên úy Benito Giorgetta, và nghệ sỹ Cleofino Casolino, đã gặp và tặng Đức Thánh Cha một bức tượng điêu khắc của chính ông Casolino.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng