Đối thoại để xây dựng – Đức Phanxicô trong hội nghị liên tôn với Jordan

156

Đức Phanxicô trong hội nghị liên tôn với Jordan

Trước buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gặp các tham dự viên trong hội nghị giữa Viện Nghiên cứu Liên tôn Hoàng gia Amman và Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn. Hội nghị lần thứ tư này giữa hai tổ chức được diễn ra với chủ đề: ‘Các giá trị chung trong đời sống xã hội và chính trị: công dân và tín hữu.’

Nói tự phát ngắn gọn, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhớ lại chuyến tông du Jordan 2014 của ngài, nói rằng ‘Thật là một ký ức đẹp.’

Ngài cũng cảm ơn những người tham dự trong hội nghị này, và nói rằng việc họ đang làm là ‘công việc xây dựng.’ Dù cho trong thời nay, ‘chúng ta đã quen với sự hủy hoại do chiến tranh, thì công việc đối thoại, nối lại tình bằng hữu luôn luôn giúp cho chúng ta xây dựng.’

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của ‘đối thoại’ trong công cuộc xây dựng:

‘Đối thoại là ra khỏi chính mình, nói lên một lời, để lắng nghe lời của người khác. Hai lời gặp nhau, hai suy nghĩ gặp nhau. Đây là bước đầu tiên của hành trình. Tiếp theo cuộc gặp gỡ của lời nói, là tâm hồn gặp nhau, và bắt đầu đối thoại trong tình bạn, cuối cùng chúng ta bắt tay được với nhau. Lời nói, tâm hồn, đôi tay. Thật đơn giản. Một đứa trẻ nhỏ cũng biết cách làm thế …’

Ngài cũng nhắc nhở những người hiện diện rằng, ‘Chúng ta có một Cha chung, chúng ta là anh chị em.’ Và Đức Giáo hoàng Phanxicô khuyến khích mọi người trong hội nghị hãy ‘tiếp bước con đường này, con đường thật đẹp.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng