Người Du mục hãy có trách nhiệm với hiện tại và tương lai của mình

348
Đức Phanxicô đội vương miện cho tượng Đức Mẹ của Người Du mục

Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi người du mục hãy ‘sang trang’ và đem lại sức sống cho một chương mới trong lịch sử của người du mục.

‘Thời đã điểm, để nhổ tận gốc định kiến thế tục, nhổ triệt những tư tưởng thành kiến và sự e dè từ cả hai phía, vốn thường là những nền tảng cho sự kỳ thị, phân biệt và bài ngoại.

Không một ai phải cảm thấy bị cô lập, và không một ai được quyền dẫm đạp lên nhân phẩm và quyền của người khác.’

AP3143507_Articolo

 

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã có buổi gặp với khoảng 7000 người Gypsy ở sảnh Phaolô VI, cho buổi tiếp kiến đánh dấu 50 năm chân phước Phaolô VI có cuộc gặp lịch sử với người dân Romania tại một trại du mục gần Roma.

Và nêu bật sự thật rằng tất cả mọi người có quyền có một đời sống phẩm giá và một công việc có phẩm giá, được đi học và được chăm sóc sức khỏe, Đức Giáo hoàng nói với những người hiện diện rằng họ có trách nhiệm xây các nhịp cầu với phần còn lại của xã hội, vì ‘sự chung sống hòa bình’ trong đó các nền văn hóa và truyền thống khác nhau có thể bảo vệ các giá trị của mình với một thái độ cởi mở, với đối thoại và chung tay.

‘Chúng ta không muốn phải chứng kiến thêm bất kỳ bi kịch gia đình nào nữa, khi các trẻ em bị chết vì lạnh hay bị lửa thiêu.

Chúng ta cũng không muốn thấy con cái chúng ta bị xem như những đối tượng để bóc lột, hay thấy những thanh niên thiếu nữ sao vào con đường buôn bán ma túy, hay thậm chí là thành nạn nhân của buôn người.’

Đức Giáo hoàng Phanxicô thúc dục dân Romania, Sinti và các dân du mục khác, hãy trở thành nhân vật chính của tình huynh đệ và chia sẻ trong các thành phố của chúng ta vốn quá đầy chủ nghĩa cá nhân.

‘Bạn có thể làm được việc này nếu bạn là một Kitô hữu tốt, tránh xa tất cả những gì không xứng đáng với cái tên này, là những dối trá, gian lận, lừa lọc, cãi vã.’

Và Đức Giáo hoàng đưa ra mẫu gương của chân phước Zeffirino Giménez Malla như là hình mẫu của đời sống và đi tu.

Ngài khuyên rằng, để tránh không cho truyền thông và công luận có dịp nói xấu về người du mục, thì chính người du mục phải trở thành nhân vật chính cho hiện tại và tương lai của mình.

Nói về tương lai, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng, ‘trẻ em là kho tàng quý giá nhất’ và ngài chỉ ra giáo dục là căn bản cho sự phát triển của một con người.

‘Ai cũng biết là một mức độ giáo dục thiếu hụt của nhiều thanh niên du mục, chính là trở ngại chính khi họ muốn gia nhập thế giới lao động.

Con cái các bạn có quyền đến trường, đừng ngăn các em làm việc này!’

Và chỉ ra trách nhiệm của người lớn là bảo đảm cho con cái mình có được sự giáo dục có thể cho các em trở thành những công dân trọn vẹn, có thể tham dự trọn vẹn trong đời sống xã hội, chính trị và kinh tế của đất nước, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng yêu cầu các tổ chức dân sự hãy bảo đảm các khóa giáo dục thỏa đáng cho những thanh niên du mục, đưa các gia đình cần kíp nhất được dự phần trong các chương trình giáo dục hay và việc làm.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng