Đức Phanxicô nói người người trẻ ở Sarajevo, về truyền hình sách báo

227

Các con bắt chước cha nhé, vào thời tiền sử của cha, quyển sách nào tốt thì cha đọc, quyển sách nào xấu thì cha vứt…, các con không vứt những tác phẩm xấu, phim ảnh xấu, trang web xấu thì các con phí thì giờ, công sức tuổi trẻ vào đó vô ích!

Một thanh niên hỏi cha vì sao cha không xem truyền hình từ 25 năm nay.

Cha trả lời, vào một đêm giữa năm 1990, cha cảm thấy truyền hình không tốt với cha, nó làm cho cha bị tha hóa và cha quyết định dứt nó. Nhưng cha vẫn còn xem phim. Khi còn ở tòa giám mục Buenos Aires, thỉnh thoảng cha đến phòng xem truyền hình của địa phận để xem phim, như thế cha không có cảm tưởng bị cô lập một mình. Cha là người của thời tiền sử và đương nhiên bây giờ thời buổi đã thay đổi.

Nhưng bây giờ cũng vậy thôi, ngày xưa là sách, bây giờ phim ảnh thì mình phải chọn, tốt xem, xấu bỏ. Còn những ai làm đài truyền hình thì phải biết chọn lọc, chọn phim giúp cho người xem được lớn lên thay vì kéo người xem xuống thấp.

Pope Francis speaks with young people in a youth centre dedicated to Pope John Paul II during his visit to Sarajevo