Chúng ta cùng cầu nguyện cho sự thánh thiện của các linh mục

615

 

Chúng ta cùng cầu nguyện cho sự thánh thiện của các linh mục

hozana.org, 2015-08-05

 

VATICAN-POPE-ORDINATION-PRIESTMột buổi tĩnh tâm mà các nhân vật chính là các… linh mục!

Ngày lễ Thánh Tâm là Ngày cầu nguyện cho sự thánh thiện của các linh mục: Bạn dâng lời cầu nguyện của mình cho những người phục vụ bạn trong chức thánh của họ!

5 ngày cầu nguyện cho các linh mục!

Sacred Heart contemporary iconNgày 12 tháng 6, ngày lễ trọng Thánh Tâm, ngày này là ngày thế giới cầu nguyện cho sự thánh thiện của các linh mục. Chúng tôi đề nghị nên có một kỳ tĩnh tâm ngắn từ 8 đến 12 tháng 6 để chuẩn bị cho ngày lễ lớn này, để đây là dịp:

-. Cầu cho một linh mục đặc biệt mà bạn quen biết,

-. Cùng kết hiệp với linh mục đó.

Tại sao phải cầu nguyện cho các linh mục?

Điều này xem như chuyện bình thường, vì các linh mục cũng như các tín hữu, họ cần mọi người cầu nguyện cho họ!

Lời cầu nguyện cho các linh mục phải vượt qua lời cầu xin có thêm ơn gọi mới hoặc xin cho họ được thánh thiện, dù điều này là điều cần thiết!

Chúng ta cầu nguyện để xin cho họ được những ơn thiêng liêng đặc biệt: ơn được an ủi, được kiên định, được chúc lành đặc biệt, được có sức khỏe, giải quyết được các khó khăn trong mục vụ và còn nhiều ơn xin khác.

Và song song với lời cầu nguyện, chúng ta có những hành vi cụ thể để hoàn thành lời cầu nguyện như làm các việc bác ái, đó là lời cầu nguyện của chúng ta được “nhập thế”. Và đó là năm ngày chúng ta dành riêng để cầu nguyện cho các linh mục!

Mỗi ngày bạn nhận những gì?

Mỗi ngày bạn sẽ nhận:

Chủ đề trong ngày,

Hình ảnh tương ứng với đề tài,

Một câu suy niệm ngắn theo chủ đề,

Một đề nghị cụ thể để thực hiện.

Vào ngày thứ tư, các bạn sẽ xem một đoạn video chứng tá của các linh mục được nhận ơn của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.

5 giai đoạn để tiến tới!

Chúa nhật 7 tháng 6 (lễ Thánh Thể): dẫn nhập để tĩnh tâm năm ngày

Ngày 1: Thứ hai 8 tháng 6: Tại sao phải cầu nguyện cho các linh mục?

Ngày 2: Thứ ba 9 tháng 6: Tại sao phải kết hiệp với một linh mục?

Ngày 3: Thứ tư 9 tháng 6: Cầu nguyện nhưng cũng phải hành động!

Ngày 4: Thứ năm 11 tháng 6: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện cho các linh mục.

Ngày 5: Thứ sáu 12 tháng 6: (Lễ Thánh Tâm): Thánh Curé d’Ars, gương mẫu của các linh mục.

Ngày 6: Thứ bảy 13 tháng 6 (Bế mạc): Tiếp tục cầu nguyện cho các linh mục!

Các linh mục cần lời cầu nguyện của các bạn! Xin các bạn ghi tên đi tĩnh tâm để nâng đỡ các linh mục đi trên con đường thánh thiện. Tuần tĩnh tâm này cũng giúp cho các bạn nuôi dưỡng đức tin của mình.

Và đây cũng là dịp để chuẩn bị về mặt thiêng liêng cho lễ chịu chức vào tháng 6 sắp tới.

Buổi tĩnh tâm này cũng dành cho các linh mục để họ xây dựng tình huynh đệ với các bạn đồng tu, chăm sóc đến các bạn gần nhất của mình ở nhà xứ, ở nhà hưu dưỡng qua lời cầu nguyện, qua việc làm bác ái cụ thể.

pope-ordainsNguyễn Tùng Lâm chuyển dịch