Trong một lá thư hiếm có, Đức Bênêđictô XVI hướng đến các mục tử cho toàn thể thế giới

382

CNA – Andrea Gagliarducci – 12/5/15

 Pope_Benedict_XVI_Credit_Mazur_catholicnewsorguk_CNA_2_11_15

Đức Bênêđictô XVI nhấn mạnh Giáo hội cần phải mở rộng chăm lo mục vụ cho những người không phải tín hữu, và chia sẻ ‘các vấn đề thời đại’ trong nỗ lực không ngừng mong muốn loan báo tin mừng cho thế giới.

Các suy tư mới này của Đức Bênêđictô XVI đến qua lá thư viết ngày 21 tháng 4, gởi hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh dưới triều của ngài từ năm 2006 đến 2013. L’Osservatore Romano hôm 10 tháng 5, đã đăng lại bản tóm tắt lá thư này.

Giáo hoàng Danh dự viết rằng, ‘việc mục vụ của một mục tử không thể chỉ giới hạn trong Giáo hội mà thôi,’ cho dù. trước hết, chúng ta được trao phó chăm lo cho các tín hữu và những người tìm kiếm đức tin cách trực tiếp.’

Giáo hội ‘là một phần của thế giới, và do đó, giáo hội chỉ có thể thực thi đúng vai trò của mình nếu chăm lo cho thế giới một cách trọn vẹn.’

Theo Đức Bênêđictô XVI, ‘Lời Chúa lo đến toàn thể hiện thực, và điều này thực sự đặt cho Giáo hội một trách nhiệm chung.’ Đây là lý do vì sao Giáo hội ‘phải gắn bó với những nỗ lực hành động của nhân loại và xã hội’ hướng đến công bằng, và cũng là lý do vì sao Giáo hội phải ‘tìm một cách lập luận’ sao cho dung nạp cả những người không tin.

Nguyên văn lá thư được đăng bằng tiếng Đức, và bản dịch tiếng Ý, làm phần mở đầu cho quyển sách mới của hồng y Bertone ‘Đức tin và Công ích: Đề xuất Kitô cho Xã hội Đương thời.’

Lá thư của Đức Bênêđictô XVI nhấn mạnh rằng quyển sách của hồng y phản ánh một cách tiếp cận nhiều tầng với đức tin. Ngài nói, cách tiếp cận này ‘đầy của ăn tư tưởng cho các độc giả không ở trong Giáo hội.’

Quyển sách được xuất bản tại Nhà XB Vatican, với các bài diễn văn và nhận định của hồng y Bertone về huấn giáo xã hội của Công giáo.

Trong thư, Giáo hoàng Danh dự nói rằng quyển sách này nhắc ngài nhớ về ‘những năm tháng làm việc chung với nhau’ và một lần nữa cho ngài thấy đa chiều kích của ‘mục tử Giáo hội.’

Đức Bênêđictô XVI viết rằng, ‘Chăm lo mục vụ không phải chỉ là lo việc chúng ta ở trong Giáo hội, lo cho các tín hữu bằng Bí tích và loan báo Tin mừng.’

Ngài giải thích thêm, ‘chăm lo mục vụ, chắc chắn bao gồm chiều kích tri thức.’ Nghĩa là ‘chỉ khi chúng ta chia sẻ quan điểm và các vấn đề của thời đại, thì chúng ta mới có thể hiểu được Lời Chúa trong thời hiện tại.’

Đức Bênêđictô XVI thêm rằng, chỉ khi các mục tử chúng ta dự phần vào vận hội và nhu cầu của thời đại, thì các Bí tích mới vươn đến mọi người với sức mạnh thật sự.’

Giáo hoàng Danh dự suy tư về sự cộng tác giữa ngài và hồng y Bertone, nói rằng, đây ‘không thể chỉ giới hạn trong các việc quản trị cụ thể.’ Nhưng tình cộng sự của hai người sâu đậm hơn, ‘cùng dấn thân phục vụ ngày nay, theo đường chính, theo Lời Chúa, Logos.’

Lá thư này là bản thảo thứ hai của Đức Bênêđictô XVI được xuất bản kể từ khi ngài thoái vị hồi tháng 2, 2013.

Đức Bênêđictô XVI đang sống tại tu viện Mẹ Giáo hội, ở trong Vatican. Từ khi thoái vị, ngài đã không có thêm bài diễn văn công khai nào.