Đức Phanxicô khuyến khích “các biện pháp bảo vệ” chống tham nhũng ở Vatican

55

Đức Phanxicô khuyến khích “các biện pháp bảo vệ” chống tham nhũng ở Vatican

cath.ch, I.Media, 2023-12-11

 

Ngày 11 tháng 12 năm 2023, Đức Phanxicô tiếp các nhân viên của Văn phòng Tổng Kiểm toán, Cơ quan phụ trách kiểm toán nội bộ của Tòa Thánh

Ngày 11 tháng 12 năm 2023, phát biểu trong buổi tiếp kiến dành cho các nhân viên của Văn phòng Tổng Kiểm toán, Cơ quan phụ trách kiểm toán nội bộ của Tòa Thánh, Đức Phanxicô lên tiếng: “Các vụ tai tiếng thường có mục đích lấp đầy các trang báo hơn là sửa chữa hành vi một cách sâu đậm.”

Văn phòng Tổng Kiểm toán được thành lập ngày 24 tháng 2 năm 2014 với việc ban hành Tự sắc Fidelis dispensator et prudens về việc quản lý tài sản kinh tế của Tòa Thánh, tiếp nối công việc đã được Đức Bênêđictô XVI bắt đầu. Phạm vi hoạt động của cơ quan đã được làm rõ qua hai tự sắc khác được ban hành vào tháng 2 năm 2015 và tháng 1 năm 2019, và được tổng hợp lại trong tông hiến Anh em hãy rao giảng Tin Mừng Praedicate Evangelium  ngày 1 tháng 6 năm 2022.

Cơ quan phát hiện các “bất thường”

Theo hiến pháp, cơ quan chịu trách nhiệm về “việc xem xét kế toán đối với bảng cân đối hợp nhất của Tòa thánh”, cơ quan do ông Alessandro Cassinis Righini đứng đầu từ tháng 5 năm 2021. Hàng năm cơ quan báo cáo về những chuyện bất thường quan sát trong năm – tham nhũng, gian lận, phân phối hợp đồng hoặc hụt nguồn lực – cho bộ Kinh tế, cơ quan điều hành kinh tế của Tòa thánh và một báo cáo khác cho Hội đồng Kinh tế, cơ quan giám sát hoạt động của tất cả các thực thể kinh tế của Tòa thánh.

Cần thiết phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

Trong bài phát biểu, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến tính độc lập của cơ quan phải được thúc đẩy bởi nhu cầu “sửa sai trong tình huynh đệ” và không nhượng bộ trước “cám dỗ chuộng người dễ dãi”. Ngài mời gọi nhân viên của cơ quan cộng tác với các cơ quan khác của Giáo triều, đặc biệt là các tổ chức kinh tế, tránh các cạnh tranh dẫn đến việc cổ động cho những người giỏi nhất trong họ.

Ngài khuyến khích Văn phòng tiếp tục chú ý đến “các thông lệ quốc tế” trong lãnh vực thẩm quyền của họ, áp dụng những điều tốt nhất trong lãnh vực này. Đặc biệt, Tòa Thánh đã tham gia Công ước Mérida về cuộc chiến chống tham nhũng năm 2016. Ngài nói, sự phù hợp này với các tiêu chuẩn quốc tế là điều đáng mong đợi, ngoại trừ khi tiêu chuẩn quốc tế mâu thuẫn với giáo huấn của Giáo hội.

Cuối cùng, ngài nhấn mạnh đến tính chuyên nghiệp của các nhân viên Văn phòng Tổng Kiểm toán: “Chắc chắn các nhân viên làm việc ở Tòa thánh và Nhà nước Thành phố Vatican đều trung thực, nhưng cám dỗ của tham nhũng quá nguy hiểm nên chúng ta phải hết sức cảnh giác.”

Cảnh giác với “tham nhũng ngấm ngầm”

Đức Phanxicô công nhận các ưu điểm của “sự minh bạch tuyệt đối” trong lĩnh vực kinh tế, ngài ca ngợi sự thận trọng của các thành viên Văn phòng và lấy làm buồn về “các vụ tai tiếng chỉ nhằm mục đích lấp đầy các trang báo hơn là sửa chữa tận căn các hành vi bê bối”. Vì thế ngài khuyến khích họ giúp đỡ cơ quan kinh tế Tòa Thánh bằng cách tạo ra “các biện pháp bảo vệ” nhằm ngăn chặn càng nhiều càng tốt sự phát triển “tham nhũng ngấm ngầm” ở Vatican.

Những tuyên bố này của Đức Phanxicô được đưa ra vài ngày trước khi có phán quyết của phiên tòa tài chính lớn trong vụ được gọi là vụ ‘Tòa nhà ở London’, liên quan đến một số bất thường về kinh tế trong bộ Ngoại giao. Hồng y Angelo Becciu, cựu thư ký dưới quyền của bộ bị liên lụy đáng chú ý.

Ngoài ra, cựu Tổng Kiểm toán Libero Milone (2015-2017) hiện đang kiện Tòa Thánh về việc ông bị sa thải không công bằng. Ông cho rằng ông là nạn nhân của một âm mưu ngăn cản ông tiết lộ những bất thường đáng kể về tài chính. Tòa Thánh cũng mở các thủ tục tố tụng chống lại ông.

Một nụ cười có giá trị hơn đĩa mì ống

Cuối cùng, với các nhân viên ngoài công việc chuyên môn của mình, họ phục vụ trong căng tin Caritas, một công việc cao cả, Đức Phanxicô xin họ hành động với trái tim rộng mở, với tinh thần đơn sơ, với lòng quảng đại, xin họ tìm thời gian để nói chuyện và lắng nghe những người họ phục vụ: “Quý vị thường gặp những người cần một tình bạn nhưng lại bị bỏ một mình, trong những trường hợp này một nụ cười, một lời nói còn có giá trị hơn cả đĩa mì ống!”

Marta An Nguyễn dịch