Đức: trong một năm hơn nửa triệu người rời Giáo hội

110

Đức: trong một năm hơn nửa triệu người rời Giáo hội

cath.ch Raphael Zbinden 2023-06-29

Ngày càng có nhiều người Đức rời bỏ các nhà thờ truyền thống | © Fancycrave1/Pixabay

Năm 2022, số giáo dân rời khỏi Giáo hội công giáo Đức là 522.821 người. Tuy nhiên, Giáo hội công giáo vẫn là tôn giáo lớn nhất trong cả nước.

Theo báo cáo của cơ quan Công giáo Đức KNA ngày 28 tháng 6 – 2023 thì năm 2021 có 359.338 người rời bỏ Giáo hội – vốn đã là một kỷ lục. Năm 2022, Giáo hội công giáo Đức tổng cộng mất gần 763.000 giáo dân nếu kể cả số người qua đời và người rời đi. Tuy nhiên, Giáo hội có khoảng 155.000 thành viên mới qua lễ rửa tội cũng như 1.445 người từ các giáo pháo kitô khác vào đạo và 3.749 người vào lại đạo.

Đạo tin lành cũng giảm

Những con số này xuất hiện từ số liệu thống kê chung của Giáo hội do Hội đồng Giám mục Đức tại Bonn công bố ngày 28 tháng 6. Tổng cộng, hiện nay số người công giáo ở Đức có khoảng 20,9 triệu người, vẫn là nhóm tôn giáo lớn nhất. Theo thống kê từ năm 2020, 42% người Đức tự cho mình “không có tôn giáo”, 26% là người công giáo và 24% là tin lành.

Giáo hội tin lành gần đây cũng sa sút. Theo dữ liệu tháng 3, số lượng giáo dân ở 20 giáo hội khu vực đã giảm xuống còn 19,15 triệu vào cuối năm, ít hơn khoảng 575.000 so với năm trước, trong đó có 380.000 ra khỏi đạo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch