Đức Phanxicô lấy làm tiếc cho những cộng đồng bị “địa ngục ghen tị” thống trị

75

Đức Phanxicô lấy làm tiếc cho những cộng đồng bị “địa ngục ghen tị” thống trị

cath.ch, I.Media, 2022-06-19

 

Đức Phanxicô tiếp các nhà truyền giáo Comboni ngày 18 tháng 6 năm 2022, ngài lấy làm tiếc về những “tranh giành quyền lực” trong một số cộng đồng | © Mazur / catholicnews.org.uk

 

Khi tiếp các nhà truyền giáo Comboni trong buổi tiếp kiến ngày 18 tháng 6 năm 2022, Đức Phanxicô đả kích – nhưng không nêu tên các cộng đồng này – những cộng đồng tôn giáo “thiếu tình yêu thương” và sau đó đã trở thành “một địa ngục thực sự”. Ngài cũng đưa ra định nghĩa về người môn đệ truyền giáo không phải là “người chiêu dụ” nhưng là người sống các Mối Phúc hàng ngày.

“Rất nhiều lần chúng tôi thấy các cộng đoàn tôn giáo thực sự là một địa ngục, địa ngục của những ghen tương, của những cuộc tranh giành quyền lực… Và tình yêu ở đâu? Thật là lạ kỳ, những cộng đoàn này lại  có những quy tắc, có một hệ thống sống quy củ… Nhưng tình yêu thì không có”.

Đức Phanxicô đã nói thẳng khi tiếp các môn đồ của Thánh Daniel Comboni người Ý, ngài đã khởi xướng công việc truyền giáo ở Trung Phi vào thế kỷ 19. Tuy nhiên trước mặt họ, Đức Phanxicô cho biết ngài nói chung và không nhắm vào một cộng đoàn đặc biệt nào.

Đức Phanxicô ngạc nhiên khi thấy một trong những cám dỗ xấu nhất của đời sống tu trì là việc tự quy về bản thân. Theo ngài, một loại “linh đạo tấm gương” là không thể đi ra khỏi chính mình để cuối cùng khi nào cũng quay lại với trái tim bệnh hoạn của mình. Sau đó, ngài nhấn mạnh bằng một câu hài hước: “Tất cả chúng ta đều có một trái tim bệnh tật nhưng ơn của Chúa cứu chúng ta. Nếu không có ơn của Chúa thì: mọi người đều ‘kaput’! (bỏ đi)”.

Người truyền giáo không phải là người chiêu dụ

Theo ngài, mọi sáng kiến và mọi chương trình đều không có giá trị “nếu chúng ta không ở trong Chúa và nếu Thần Khí của Ngài không xuống với chúng ta”. Định nghĩa thế nào là nhà truyền giáo tốt, Đức Phanxicô nói: “Người môn đệ là người hiệp nhất với Thầy và Chúa của mình, bàn tay, khối óc và trái tim của họ là ‘con đường dẫn đến tình yêu của Chúa Kitô”.

Vì vậy, nhà truyền giáo không phải là người chiêu dụ. “Vì ‘hoa trái’ mà họ mong đợi ở bạn bè mình không gì khác hơn là tình yêu, tình yêu của họ đến từ Chúa Cha và ban cho chúng ta qua Chúa Thánh Thần”. Đức Phanxicô cổ động phong cách truyền giáo “vui tươi, nhẹ nhàng, can đảm, kiên nhẫn, đầy lòng thương xót, khao khát công lý, hòa bình”. Tóm lại, “phương cách của các Mối phúc”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch