Tự tử, một vấn đề thương đau của xã hội

230

Tự tử, một vấn đề thương đau của xã hội

Từ nhiều năm nay, năm nào linh mục Ronald Rolheiser cũng có một bài viết về tự tử. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả các bài của linh mục Rolheiser trên trang Phanxicô.

Bầm dập và tổn thương – Hiểu về tự tử, https://phanxico.vn/2021/07/21/bam-dap-va-ton-thuong-hieu-ve-tu-tu/

Tự tử và u sầu, https://phanxico.vn/2020/08/14/tu-tu-va-u-sau/

Cáo phó cho một người tự vẫn, https://phanxico.vn/2015/08/06/cao-pho-cho-mot-nguoi-tu-van/ 

Cố gắng để hiểu được Tự vẫn, https://phanxico.vn/2018/03/25/co-gang-de-hieu-duoc-tu-van/

Gắng gỗ để hiểu vấn đề tự tử, https://phanxico.vn/2017/12/09/gang-go-de-hieu-van-de-tu-tu/

Hằn đau quá sâu để không chạm tới được – Một trong các nguyên do của tự tử, https://phanxico.vn/2017/10/23/han-dau-qua-sau-de-khong-cham-toi-duoc-mot-trong-cac-nguyen-do-cua-tu-tu/

Những điều chúng ta hiểu sai về tự tử, https://phanxico.vn/2017/12/29/nhung-dieu-chung-ta-hieu-sai-ve-tu-tu/

Suy ngẫm hàng năm của tôi về vấn đề tự tử, https://phanxico.vn/2017/11/17/suy-ngam-hang-nam-cua-toi-ve-van-de-tu-tu/

Tự tử và nỗi đau của những người còn sống, https://phanxico.vn/2017/09/22/tu-tu-va-noi-dau-cua-nhung-nguoi-con-song/

Tự vẫn – Lấy lại ký ức về người thân yêu, https://phanxico.vn/2018/04/22/tu-van-lay-lai-ky-uc-ve-nguoi-than-yeu/

Tự vẫn – đòi lại ký ức của người thân yêu, https://phanxico.vn/2018/05/22/tu-van-doi-lai-ky-uc-cua-nguoi-than-yeu/

Tự vẫn và Sức khỏe Tinh thần, https://phanxico.vn/2016/09/08/tu-van-va-suc-khoe-tinh-than/

Tự tử và Linh hồn, https://phanxico.vn/2018/12/03/tu-tu-va-linh-hon/

Về Tự vẫn và Tuyệt vọng, https://phanxico.vn/2018/06/07/ve-tu-van-va-tuyet-vong/

Vết nhơ của tự vẫn, https://phanxico.vn/2015/10/17/vet-nho-nhuoc-cua-tu-van/

Và bài viết của tiến sĩ Nguyễn Phương Mai trên BBC,  

Giải pháp nào trước tình trạng trẻ vị thành niên tự tử?

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-60930745?fbclid=IwAR1RNk-Gf3Xpxcv5rDoZgamV-RamizY9jNEDxxrlSdH5s6djbVKwbFxfCOs