Các giám mục Pháp xin giáo hoàng giúp đỡ về vấn đề lạm dụng

84

Các giám mục Pháp xin giáo hoàng giúp đỡ về vấn đề lạm dụng

cath.ch, I. Media, 2021-11-08

Các giám mục cam kết xem xét lại việc điều hành Giáo hội của họ | © CEF

Ngày 8 tháng 11, trong tuyên bố ngày cuối cuộc họp các giám mục tại Lộ Đức, giám mục chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp Éric de Moulins-Beaufort thông báo, các giám mục quyết định xin Đức Phanxicô giúp đỡ, xin ngài gởi người tin cậy để “cùng chúng tôi xem xét cách thức chúng tôi xử lý và đối xử với các nạn nhân và những kẻ tấn công họ.”

Trong cuộc họp báo, ngài đã trình bày chi tiết với báo chí về các quyết tâm được các giám mục Pháp thông qua nhằm chống lạm dụng tình dục trong Giáo hội và đổi mới cách quản trị, hơn một tháng sau khi công bố báo cáo của Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp.

Dưới sự điều hành của ông Jean-Marc Sauvé, ủy ban ước tính có khoảng 216.000 người ở Pháp đã bị các linh mục hoặc các tu sĩ lạm dụng kể từ năm 1950 đến nay.

Giám mục giải thích: “Vì chúng tôi là giám mục được giáo hoàng bổ nhiệm, chúng tôi đã cùng nhau quyết định xin giáo hoàng giúp đỡ, xin ngài cử người tin tưởng đến để cùng chúng tôi kiểm tra cách chúng tôi đã xử lý và đối xử với các nạn nhân và những kẻ tấn công họ.”

Một “nhóm khách”

Trong thông báo của Hội đồng về các quyết tâm được bỏ phiếu, có đoạn viết các giám mục xin giáo hoàng cử “một nhóm khách” đến. Họ sẽ có thể đánh giá các biện pháp bảo vệ dành cho trẻ vị thành niên và “đưa ra, nếu cần, sự theo dõi cần thiết vào cuối chuyến thăm.”

Trả lời hãng tin I. Media, thông tin từ Hội đồng Giám mục cho biết, đó là yêu cầu của giám mục De Moulins-Beaufort, “những vị” được Đức Phanxicô cử đi sẽ có sứ mệnh đến tất cả các giáo phận. Ngài cũng cho biết, các giám mục sẽ gởi đến giáo hoàng, “sau khi chỉnh sửa lại một chút các khuyến nghị của Ủy ban Ciase liên quan đến Giáo hội hoàn vũ.” Trong số 45 khuyến nghị được trình bày ở cuối báo cáo Ciase, có một số khuyến nghị đặc biệt quan tâm đến giáo luật của Giáo hội.

Trong buổi trình báo cáo ngày 5 tháng 10, ông Jean-Marc Sauvé đã nhấn mạnh về sự cần thiết phải cải cách giáo luật, bản báo cáo cho biết giáo luật đã không đóng góp, “như nó có thể, như lẽ ra phải có” trong việc xử lý thích đáng với bạo lực và tấn công tình dục trong Giáo hội. Ông cho biết “trong xác tín, ông sẵn sàng triển khai tất cả những gì cần, để có thể nói, cần phải thay đổi.”

Ngày 9 tháng 12 sắp tới, Đức Phanxicô sẽ có buổi tiếp kiến riêng ông Jean-Marc Sauvé và tất cả thành viên của Ủy ban Sauvé. Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort cũng sẽ ở trong phái đoàn.

Trước khi các giám mục Pháp họp ở Lộ Đức, Đức Phanxicô đã bày tỏ “sự gần gũi và cầu nguyện” của ngài. Ngài viết: “Trong khi các cha phải trải qua cơn bão của sự xấu hổ và thảm kịch của các vụ lạm dụng trẻ vị thành niên trong Giáo hội, tôi xin các cha mang gánh nặng của mình trong niềm tin và hy vọng, và tôi xin mang cùng các cha.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Giám mục Leborgne: “Chúng tôi không thể đi lui được nữa”