Nữ tu Raffaella Petrini được bổ nhiệm vào Chính quyền Thành phố Vatican

462

Nữ tu Raffaella Petrini được bổ nhiệm vào Chính quyền Thành phố Vatican

cath.ch, 2021-11-04

Ngày thứ năm 4 tháng 11, Đức Phanxicô đã bổ nhiệm nữ tu người Ý Raffaella Petrini làm Tổng Thư ký của Chính quyền Thành phố Vatican. Ngài đã chọn một giáo dân vào chức vụ phó tổng thư ký của cơ quan hành pháp này. Và ngài cũng bổ nhiệm hồng y Mauro Gambetti vào Ủy ban Giáo hoàng của Nhà nước Thành phố Vatican.

Giáo hoàng tiếp tục bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí quan trọng trong chính quyền Vatican. Nữ tu Raffaella Petrini, Dòng Phanxicô sinh năm 1969, chuyên gia về Học thuyết Xã hội của Giáo hội, trở thành nhân vật “số 2” của Chính quyền Thành phố Vatican, một cơ quan trách nhiệm thực thi quyền hành pháp trong phạm vi của nước nhỏ nhất thế giới qua sự ủy thác của giáo hoàng. Từ năm 2005, nữ tu làm việc tại Thánh bộ Truyền bá Phúc âm cho các Dân tộc.

Nữ tu theo học khoa học chính trị tại Đại học Xã hội Quốc tế La Libre, Rôma và có bằng tiến sĩ khoa học xã hội. Sơ cũng có bằng Thạc sĩ về Khoa học Hành vi Tổ chức tại Trường Kinh doanh Barney, Hartford, Hoa Kỳ.

Đặc biệt, sơ dạy kinh tế học và xã hội học về các quá trình kinh tế tại Giáo hoàng Học viện Thánh Tôma Aquinô, Rôma. Từ năm 2015 đến năm 2019, cô cũng đã tham gia các khóa học về học thuyết xã hội của Giáo hội và xã hội học về sức khỏe.

Sơ Petrini xuất sắc và năng động, đơn giản và thiện cảm.

Chức vụ Tổng thư ký đã bị bỏ trống kể từ khi Giám mục Fernando Vérgez Alzaga được bổ nhiệm làm Chủ tịch Thống đốc vào tháng 10  vừa qua. Theo quy chế của Chính phủ – được sửa đổi vào năm 2018 – tổng thư ký của cơ quan này có nhiệm kỳ 5 năm, và thay thế chủ tịch trong trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc gặp trở ngại. Đặc biệt là thực hiện các chỉ thị của chủ tịch, giám sát việc điều hành, điều phối các cơ quan khác nhau của Chính phủ hoặc giám sát việc quản lý nhân sự.

 

 

Rất nhiều phụ nữ ở các vị trí chủ chốt

Gần đây, Đức Phanxicô đã bổ nhiệm một số phụ nữ vào các vị trí quan trọng trong Giáo triều. Ngày 26 tháng 8, ngài bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smerilli thư ký tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Tháng 2 vừa qua, ngài bổ nhiệm nữ tu Pháp Nathalie Becquart làm thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục.

Để hỗ trợ nữ tu Raffaella Petrini, Đức Phanxicô đã chọn luật sư Giuseppe Puglisi-Alibrandi làm Phó Tổng Thư ký của Chính quyền. Luật sư sinh năm 1966 tại Rôma, tốt nghiệp ngành luật tại Đại học La Sapienza, Rôma. Từ năm 2014, ông đã làm việc với Chính phủ, năm 2017 ông được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Pháp chế, Hộ tịch, Đăng kiểm và Công chứng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch