Buổi tiếp kiến cuối cùng giữa giáo hoàng và bà Angela Merkel ngày 7 tháng 10

67
Buổi tiếp kiến cuối cùng giữa giáo hoàng và bà Angela Merkel ngày 7 tháng 10
Đức Phanxicô và bà Angela Merkel trong một buổi tiếp kiến riêng tháng 5 năm 2013
cath.ch, I. Media, 2021-10-02
Ngày 1 tháng 10, chính phủ Đức thông báo, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ được Đức Phanxicô tiếp kiến ngày 7 tháng 10 – 2021 tại Vatican. Sau đó,  bà sẽ cùng giáo hoàng tham dự cuộc họp vì hòa bình do cộng đoàn Sant’Egidio tổ chức ở gần Đấu trường La Mã.
Đây sẽ là buổi tiếp kiến cuối cùng của bà Thủ tướng, bà sẽ rời chính trường sau 16 năm đứng đầu chính phủ Đức, hiện vẫn chưa biết tên người sẽ kế nhiệm bà. Được bầu năm 2005, một vài tháng sau khi Đức Gioan Phaolô II qua đời, bà chỉ đến thăm Rôma một lần trong triều giáo hoàng của giáo hoàng đồng hương, Đức Bênêđictô XVI, năm 2006. Có mặt trong thánh lễ nhậm chức của giáo hoàng Phanxicô, sau đó bà đã đến Vatican ba lần vào các năm 2013, 2015 và 2017.
Một giám chức cao cấp của giáo triều nói với hãng tin I. Media, “trong những năm gần đây, bà Angela Merkel là một trong những nhà lãnh đạo chính trị đến gõ cửa Tòa thánh để tìm sự khôn ngoan hơn là tìm bảo trợ.” Một trong nhiều buổi tiếp kiến riêng, bà đã xin giáo hoàng: “Xin giúp tôi dẫn dắt.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Angela Merkel, con gái của mục sư, người có lòng tin nhiệt thành

Đức Phanxicô và bà Merkel, hoàn toàn đồng ý với nhau