269 linh mục chết vì Covid-19 ở Ý trong một năm

65

269 linh mục chết vì Covid-19 ở Ý trong một năm

cath.ch, Maurice Page, 2021-04-01

Trong năm đầu tiên đại dịch coronavirus, ở Ý có 269 linh mục qua đời. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 1 tháng 3 năm 2021, các giáo sĩ trong các giáo phận đã trả giá bằng máu của mình cho sự gần gũi với giáo dân, sự hiện diện của họ trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất với vi-rút và với sự mong manh của tuổi già.

Theo hãng tin công giáo Ý SIR, các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là ở miền Bắc nước Ý: vùng Lombardia đứng đầu bảng xếp hạng với 88 linh mục, Emilia Romagna với 36, Trentino Alto Adige với 28, Piedmont với 22 và Veneto với 17 linh mục. Các khu vực miền trung và miền nam nước Ý có 40 linh mục qua đời của mỗi vùng, tương đối ít thiết hại hơn. 86 trong số 225 giáo phận của Ý bị ảnh hưởng đại dịch. Với 27 người chết, giáo phận Bergamo bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp theo là Milan và Brescia (18 người chết mỗi nơi), Trento (17 người) và Bolzano (11 người).

Năm 2020, tổng số linh mục qua đời lên đến 958 , so với năm trước đó là 742 linh mục. Số tân linh mục là 299.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch