Video của Đức Phanxicô kêu gọi phụ nữ thoát nạn mại dâm

51

Video của Đức Phanxicô kêu gọi phụ nữ thoát nạn mại dâm

Buổi gặp với Linh mục Aldo Buonaiuto

fr.zenit.org, Anne Kurian-Montabone, 2021-02-19

Trang In Terris cho biết, Đức Phanxicô đã có video kêu gọi với những phụ nữ đã được giải phóng khỏi nạn mại dâm được Cộng đoàn “Giáo hoàng Gioan XXIII” đón nhận. Bất ngờ từ Vatican ngài đã gọi cho họ nhân khi ngài tiếp linh mục Aldo Buonaiuto, một trong các nhà lãnh đạo Cộng đoàn nhân sinh nhật 50 tuổi của linh mục ngày 18 tháng 2 năm 2021.

Sau buổi tiếp kiến, Linh mục Buonaiuto kể: “Các phụ nữ trẻ không tin ở mắt mình. họ cám ơn về sự gần gũi của ngài và đã mời ngài đến cộng đoàn họ ở tỉnh Ancona.” Linh mục Buonaiuto đã tặng giáo hoàng các tràng chuỗi của họ làm.

Đức Phanxicô quen thuộc với công việc của Cộng đoàn “Giáo hoàng Gioan XXIII” do Linh mục Oreste Benzi thành lập để giúp đỡ những phụ nữ đường phố: ngài đã đến một trong các Cộng đoàn này ở Rôma ngày 12 tháng 8 năm 2016 nhân “Thứ sáu lòng thương xót.”

Tháng 7 năm 2019, ngài đã viết lời tựa quyển sách “Những phụ nữ bị đóng đinh” (Donne crocifisse – La vergogna della tratta raccontata dalla strada, ấn bản của Rubbettino) của Linh mục Aldo Bonaiuto: “Bất kỳ hình thức mại dâm nào cũng là… hành động của tội ác, một tội ghê tởm làm nhầm lẫn giữa việc làm tình và giải tỏa bản năng của một người khi tra tấn một phụ nữ không có phương tiện tự vệ”, ngài lên án đây là căn bệnh của nhân loại.

Linh mục Bonaiuto, người có sáng kiến làm đàng thánh giá dành cho phụ nữ đường phố được Đức Phanxicô chỉ định là “Sứ giả của Lòng thương xót” trong Năm Thánh.

Marta An Nguyễn dịch