Đức Phanxicô gặp Đại Hội Truyền giáo

62

Đức Phanxicô gặp Đại Hội Truyền giáo

fr.aleteia.org, I. Media, 2020-11-16

Ngày thứ bảy 14 tháng 11, Đức Phanxicô đã tiếp ông Raphaël Cornu-Thenard và bà Anne-Geneviève Montagne, những người Pháp đứng đầu Đại hội Truyền giáo, và cũng là những người sáng lập phong trào Phúc âm hóa Anuncio. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của “lòng nhân từ” trong đối thoại.

Ông Raphaël Cornu-Thenard giải thích, ”trong cuộc nói chuyện rất thân tình này, ngài nói với chúng tôi điều kiện cho cuộc gặp là phải biết bản sắc của mình”. Theo ngài, nếu muốn đi đến “một điểm quan trọng để có cuộc gặp gỡ thì: phải ở trong đức tin.” Bà Anne-Geneviève Montagne tiếp lời, điều làm cho bà ghi nhớ, là “không có ý thức hệ nào trong hoạt động của chúng tôi, đó là trái tim đi trước cái đầu.”

Biếm họa: “Xúc phạm không phải là nhân bản”

Cùng với Đức Phanxicô, họ cũng thảo luận về các bức hiếm họa của tạp chí Charlie Hebdo: “Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh vào lòng nhân từ trong lời nói,” những người sáng lập Đại hội Truyền giáo cho biết. Theo ngài, “xúc phạm không phải là nhân bản: hòa bình được xây dựng trong đối thoại tôn trọng.” Bà Anne-Geneviève Montagne sau đó nhấn mạnh việc dung hòa giữa “đón nhận vô điều kiện và bảo vệ chân lý của đức tin” là “khó khăn” đến như thế nào.

Chúng tôi đã nói với ngài thật khó khăn trong bối cảnh thế tục của chúng tôi và tư tưởng thống trị ở Pháp là chủ nghĩa vô thần.

Tuy nhiên, hai người Pháp đã giải thích, việc truyền giáo trực tiếp và đi ra là điều cần thiết để đức tin của tín hữu kitô được “hồi sinh.” Theo bà Anne-Geneviève Montagne, điều kiện thiết yếu ở Pháp, “nơi chúng tôi phải đối diện với một chủ nghĩa vô thần đặc biệt mạnh mẽ và rất chiến đấu.” Bà nói với Đức Giáo hoàng: “Giáo dân không đến nhà thờ vì thế chúng tôi phải đến với họ”. Chúng tôi đã nói với ngài thật khó khăn trong bối cảnh thế tục của chúng tôi và tư tưởng thống trị ở Pháp là chủ nghĩa vô thần. Sau đó ngài hỏi chúng tôi, “ý bà muốn nói là thuyết bất khả tri phải không?”, nhưng chúng tôi nhấn mạnh: “Dạ không, đó là thuyết vô thần!” họ cho biết, dường như ngài đã khám phá ra điều này một chút.

Đối với Đức Phanxicô, việc tông đồ giáo dân là điều cần thiết

Trong buổi gặp, Đức Phanxicô cũng đề cập đến chủ nghĩa giáo sĩ, ngài cảnh báo, khi giáo dân tin rằng mình phải là phó tế mới làm được một cái gì thì không nên. Sau đó Ngài nhấn mạnh đến việc tông đồ giáo dân: “Truyền giáo, là công việc giáo dân gánh vác”. Ông Raphaël Cornu-Thenard nói thêm: “Ngài rất vui khi thấy các giám mục và linh mục ủng hộ dự án. Thật là một khích lệ lớn lao cho chúng tôi khi được ngài tiếp”, trong thời gian này ngài đã tiếp nhiều phái đoàn Pháp như Con đường Mới, Chemin Neuf. Theo ông, điều này cho thấy “ngài quan tâm đến nước Pháp.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch