“Noi gương Chúa Kitô”, Đức Phanxicô nói với các hiến binh Vatican

127

“Noi gương Chúa Kitô”, Đức Phanxicô nói với các hiến binh Vatican

cath.ch, I-Media, 2020-09-28

Ngày thứ bảy 26 tháng 9, Đức Phanxicô nói với Đội Hiến binh Vatican: “Chúa Giêsu xin các bạn noi gương Ngài: mạnh mẽ, kỷ luật, nhưng khiêm tốn và là người phục vụ”. Ngài xin họ đặt uy quyền của họ để phục vụ trong tinh thần “hành động, từ thiện, nhân ái”.

Nhân dịp lễ Tổng lãnh Thiên thần Micae, thánh bổn mạng và là đấng bảo vệ cho cảnh sát Ý và Đội hiến binh Vatican, Đức Phanxicô đã cử hành thánh lễ tại Đền thờ thánh Phêrô.

Trong bài giảng, qua một giai thoại, Đức Phanxicô đã định nghĩa ơn gọi của người hiến binh. “Tôi nghe một cụ già nói chuyện về con trai mình khi con của ông mắng con cái, ông nói: ‘Con tôi không hiểu mỗi lần nó mắng con là nó mất uy’”. Ngài giải thích: “Quyền của các bạn là phục vụ hành động: ấn định các giới hạn, làm mọi việc tiến hành, nhưng để phục vụ cho hành động, từ thiện, nhân ái”. 

Một con đường trở lại

Ngài nghĩ rằng ngài sẽ “rất buồn” nếu có người nói cho ngài biết Đội hiến binh Vatican làm việc như các “thư ký, làm cho hết giờ và mặc kệ”, ngài xác định nhiệm vụ của Đội là hoàn thành công việc với “quả tim, khiêm tốn và gần gũi”. Theo ngài, đây là thái độ tạo nên “con đường hoán cải”.  Vì vậy, “bất cứ khi nào bạn phục vụ, các bạn hãy noi gương Chúa Giêsu Kitô”.

Trước khi kết thúc, Đức Phanxicô nhấn mạnh hành động của Hiến binh đang đi đúng hướng, nhưng ngài lưu ý: “Đôi khi có người có thể trượt một chút. Nhưng trong cuộc sống, ai mà không trượt? Tất cả! Nhưng chúng ta đứng dậy […] Và đó luôn là con đường hoán cải cho mọi người và cũng cho chính mình”.

Lực lượng hiến binh Vatican đảm bảo việc giám sát lãnh thổ Vatican và cùng làm việc với Đội Cận vệ Thụy Sĩ, trách nhiệm cho an toàn cá nhân của giáo hoàng. Được tái thiết năm 2002 dưới triều Đức Gioan-Phaolô II, Đội có khoảng 150 hiến binh và hiện do ông Gianluca Gauzzi Broccoletti chỉ huy.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch