Bài giảng ngày Lễ Truyền Tin (tháng 3 – 1962) của Linh mục Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus

153
Bài giảng ngày Lễ Truyền Tin (tháng 3 – 1962) của Linh mục Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus
Trên trang Facebook Pape François
Lạy Mẹ Maria,
Xin Mẹ làm cho con được xứng đáng, xin Mẹ giúp con,
Xin Mẹ tăng thêm đức tin cho con, thêm tình yêu cho con.
Xin Mẹ giúp con thực hiện được ơn thánh hiến của con.
Các dự trù sốt sắng con sẽ làm hôm nay,
Xin Mẹ giữ chúng trong tâm hồn con,
Dù các yếu đuối của con, dù tất cả những gì Mẹ thấy trong bản chất khốn khổ của con.
Lạy Mẹ Maria, con xin Mẹ,
Con xin phó thác cho Mẹ hạt mầm này, ân sủng mà Mẹ đã đặt để trong lòng con,
Là một chút hạt cải dại, đúng vậy,
So với ân sủng bao la mà Mẹ đã nhận.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ gìn giữ hạt mầm này,
Vì nó nhỏ bé, yếu đuối,
Ví nó được gieo xuống mảnh đất mà chính mảnh đất cũng không màu mỡ!
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy làm cho nó nảy mầm, xin Mẹ nuôi dưỡng nó:
Nó chỉ muốn nảy mầm và phát triển vì vinh quang của Mẹ,
Để mọi nơi Mẹ hiện ra, Mẹ thực sự là Mẹ của Sự sống,
Đặc biệt trong các tâm hồn Mẹ giao phó cho con.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Sự sống, vinh quang này cũng là vinh quang của Chúa, vinh quang của Chúa Ba Ngôi.
Amen
Linh mục Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, bài giảng ngày Lễ Truyền Tin (Tháng 3 – 1962)