Ngôn ngữ đầy màu sắc của các Giáo phụ sa mạc: Các người đổi tiền

124

Ngôn ngữ đầy màu sắc của các Giáo phụ sa mạc: Các người đổi tiền

Ngôn ngữ đầy màu sắc của các Giáo phụ sa mạc: Các người đổi tiền (3/6)

fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2020-08-04

Mặc dù đã rời khỏi thành phố, các Giáo phụ sa mạc truyền lại giáo huấn của mình cho nhiều  môn đệ đến thăm các ngài, đặc biệt thông qua các câu châm ngôn nổi tiếng của các ngài.

Chiến lược truyền thông của các ngài? Các Giáo phụ sa mạc dùng ngôn ngữ đầy màu sắc, dễ tiếp cận và vẫn còn mang tính thời sự cho đến bây giờ.

Giáo phụ Jean Cassien, người sáng lập Đan viện Thánh Victor ở Marseille, nước Pháp ở thế kỷ thứ 5 viết: “Chúng ta phải trở thành những người đổi tiền khéo léo, đổi tiền thiêng liêng, đổi tiền theo Tin Mừng”. Với mục đích gì ? Để có thể phân định được điều tốt, điều xấu, phân định suy nghĩ nào đến từ Chúa, suy nghĩ nào làm chúng ta xa Chúa.

Từ đó, ngài so sánh với kỹ năng phân định của những người đổi tiền. Tác giả Marie-Anne Vannier, thần học gia và chuyên gia về các Giáo phụ sa mạc giải thích: “Vào thời Giáo phụ Cassien, các người đổi tiền phải phân biệt đồng tiền đến từ nhiều tỉnh hay nhiều quốc gia khác nhau, họ phải quan sát tỉ mỉ các đồng tiền khách đưa để biết đó là tiền thật hay tiền giả. Một cố gắng phân định để biết đó có phải là vàng thật hay không. Giáo phụ Cassien giải thích: “Khéo léo và kỹ năng của những người này để biết đâu là vàng ròng, đâu là vàng giả, loại vàng không chịu được sức nóng của lửa”.

Đặt suy nghĩ lên bàn cân tâm hồn

Vàng này có thật không? Đó là vàng in hình nhà vua hay vàng của người làm tiền giả? Nó có nặng không? Rất nhiều câu hỏi được áp dụng trên bình diện tâm linh: hành động này, suy nghĩ này có trong trắng không? Nó có đến từ Thiên Chúa hay không? Nó có bị mất giá trị vì “loại rỉ sét huênh hoang” không? Một bài tập mời để chúng ta đặt lên bàn cân các suy nghĩ trong tâm hồn của mình, phân định suy nghĩ nào đến từ Chúa, suy nghĩ nào không đến từ Chúa.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Ngôn ngữ đầy màu sắc của các Giáo phụ sa mạc: Con thuyền của sự sống

Ngôn ngữ đầy màu sắc của các Giáo phụ sa mạc: Bảo vệ tâm hồn