Các tu sĩ Dòng Tên Boston lên tiếng chống kỳ thị chủng tộc

267

Các tu sĩ Dòng Tên Boston lên tiếng chống kỳ thị chủng tộc

Trên trang Facebook Dòng Tên Thụy Sĩ   

https://www.facebook.com/JesuitesdeSuisse

Sáng nay các linh mục Dòng Tên ở Boston, Mỹ đã tổ chức buổi lên án nạn kỳ thị chủng tộc để cầu nguyện cho tình đoàn kết với cộng đồng Người Da Dên. Hơn ba mươi tu sĩ Dòng Tên tập họp trước Nhà thờ Thánh I-Nhã, nơi họ cùng kết hiệp với các người khác.

“Lúc 8 giờ sáng, chúng tôi thinh lặng quỳ gối trong 8 phút 46 giây, thời gian George Floyd bị ghì xuống đất. Nước mắt tôi dâng trào. Tôi không hình dung được làm sao một người có thể ghì trên cổ người khác lâu như vậy, cho đến khi họ không còn thở. Lạy Chúa của lòng thương xót và công chính, xin tha cho chúng con.” 

“Người Da Đen có quyền được sống. Kỳ thị là một tội.”

“Tôi cầu nguyện để được tha thứ cho chính sự thông đồng của tôi và cho sự chữa lành của tôi. Khi chúng tôi ở trên sân cỏ, có một công nhân làm việc chất vấn chúng tôi: ‘Đã đến lúc Giáo hội công giáo phải làm một cái gì’. Ông ấy nói đúng. Trong cương vị giáo hội, sự bất động và im lặng của chúng tôi (và của tôi trong tư cách cá nhân) đã không nên như thế từ lâu. Tôi cam kết bảo vệ công chính và phá vỡ hệ thống kỳ thị đã tác động đến thế giới và giáo hội chúng ta.”

Linh mục Brian Strassburger sj, Boston

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Bắt đầu lại từ những vết thương