Đức Phanxicô: “Tất cả sẽ khác sau đại dịch, với một thế giới tốt hơn hoặc tệ hơn.”

187

Đức Phanxicô: “Tất cả sẽ khác sau đại dịch, với một thế giới tốt hơn hoặc tệ hơn.”

 Buổi lần hạt Mân Côi ở Vườn Vatican chiều thứ bảy 30 tháng 5-2020.

lapresse.ca, 2020-05-30

“Tất cả sẽ khác” sau đại dịch coronavirus, nhân loại sẽ đi ra “hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn,” trong một thông điệp video bằng tiếng Tây Ban Nha chiều thứ bảy 30 tháng 5 trước ngày lễ Hiện Xuống, ngài kêu gọi “xã hội ngày càng công chính hơn và chính trực hơn.”

“Khi chúng ta thoát khỏi đại dịch này, chúng ta sẽ không thể tiếp tục làm những gì chúng ta đã làm và đang làm. Không, mọi thứ sẽ khác.”

Ngài nêu lên: “Trong các thử thách lớn, trong đó có thử thách của đại dịch này, chúng ta sẽ đi ra tốt hơn hoặc xấu hơn. Không còn như cũ. Tôi xin hỏi anh chị em: Anh chị em muốn thoát ra như thế nào? Tốt hơn hay xấu hơn? Chúng ta cần Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta đôi mắt mới, Ngài mở lòng trí chúng ta để chúng ta đối diện được với giây phút hiện tại và tương lai với bài học kinh nghiệm: chúng ta là một nhân loại. Không ai có thể tự mình cứu mình. Không một ai.”

“Chúng ta biết điều này, nhưng đại dịch mà chúng ta đang sống đã làm cho chúng ta sống điều này một cách bi thảm hơn. Bổn phận trước mắt chúng ta là chúng ta phải xây dựng một thực tế mới, trong khi ngày nay thế giới đang đau khổ, thế giới đang bị tổn thương, […] nhất là nơi những người nghèo nhất bị bỏ rơi”.

“Tất cả những đau khổ này sẽ chẳng ích gì nếu chúng ta không cùng nhau xây dựng một xã hội công chính hơn, chính trực hơn, không phải bằng lời, nhưng qua sự việc.” Thêm một lần nữa, Đức Phanxicô kêu gọi “phải chấm dứt đại dịch đói mà những người nghèo khổ nhất đang lâm phải lúc này trên thế giới.”

Ngài kết luận: “Và đó là lý do vì sao chúng ta phải mở lòng ra với Chúa Thánh Thần để Ngài thay đổi tâm trí, để chúng ta trở thành người tốt hơn. Đó là công việc của tất cả chúng ta, tất cả.”

Đại dịch Covid-19 đã làm cho gần 367 000 người chết trên thế giới từ khi coronavirus xuất hiện ở Trung quốc từ tháng 12 năm 2019, buộc một nửa nhân loại phải sống cách ly. Gần 6 triệu người bị nhiễm trên 196 nước và vùng lãnh thổ, đại dịch đã tác hại không lường trên nền kinh tế thế giới.

Vào giữa tháng 3, Đức Phanxicô đã thành lập một nhóm suy tư liên ngành, làm việc trong một năm về thế giới hậu Covid-19 để có một thế giới đạo đức hơn trong mọi lãnh vực. Ngoài ra ngài cũng thành lập một năm “Thông điệp Chúc tụng Chúa” để khuyến khích người dân sống hài hòa với môi sinh, đấu tranh chống nạn khai thác con người và thiên nhiên.

Chiều thứ bảy 30 tháng 5, Đức Phanxicô có buổi lần hạt Mân Côi ở hang đá Đức Mẹ trong Vườn Vatican để cầu nguyện với Đức Mẹ xin chấm dứt đại dịch. Đây là lần đầu tiên sau ba tháng cách ly, Đức Phanxicô có buổi cầu nguyện với khoảng một trăm giáo dân. Buổi cầu nguyện được phát sóng trên toàn cầu.

Từ ngày 10 tháng 3, ngày nước Ý bắt đầu cách ly, Vatican áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội giống nước Ý, Đức Phanxicô chỉ gặp các nhóm nhỏ rất hạn chế. Ngài ngưng các buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư, các giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật có giáo dân, các buổi này được truyền qua video thâu từ bên trong Dinh Tông Tòa.

Nước Ý bắt đầu dỡ bỏ cách ly dần dần nên sáng chúa nhật Đức Phanxicô đã có giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng ở cửa sổ Dinh Tông Tòa trước giáo dân, họ được phép tụ tập ở Quảng trường Thánh Phêrô, nhưng tuân thủ giãn cách xã hội như quy định.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch