Thông báo của Ủy ban Thường trực Hội đồng Giám mục Pháp về quyết định mở cửa nhà thờ của Chính phủ Pháp

341

Thông báo của Ủy ban Thường trực Hội đồng Giám mục Pháp về quyết định mở cửa nhà thờ của Chính phủ Pháp

eglise.catholique.fr, 2020-04-28

Sau tuyên bố của Thủ tướng Pháp Edouard Philippe ngày 28 tháng 4 về quyết định không thể mở cửa nhà thờ trước ngày 2 tháng 6, dù cho đến bây giờ các nơi thờ phượng vẫn được mở cửa, và cho phép làm tang lễ trong nhà thờ và tại nghĩa trang nhưng giới hạn số người tham dự là 20 người.

Ủy ban thường trực của Hội đồng Giám mục Pháp thay mặt cho tất cả các giám mục, lấy làm tiếc vì ngày này bị áp đặt cho người công giáo và cho tất cả các tôn giáo ở đất nước chúng ta. Chúng tôi chia sẻ với Chính quyền về việc giới hạn đi lại để ngăn chặn dịch bệnh càng nhiều càng tốt, nhưng chúng tôi thấy khó chấp nhận khi thấy thánh lễ lại dễ dàng làm lây lan vi-rút và cản trở sự tôn trọng đối với các biện pháp ngăn chặn hơn các sinh hoạt khác của xã hội sẽ được mở lại gần đây. Chúng tôi tin rằng, chiều kích tinh thần và tôn giáo của con người giúp tâm hồn con người được bình an trước khó khăn của thử thách, tình huynh đệ giữa con người và cho tất cả đời sống xã hội. Tự do thờ phượng là yếu tố xây dựng trong đời sống dân chủ. Chính vì vậy các giám mục mong muốn gặp các nhà chức trách của chính quyền, quốc gia hoặc địa phương để chuẩn bị việc tiếp tục thờ phượng cho có hiệu quả.

Người công giáo đã tôn trọng và sẽ tôn trọng các chỉ thị của Chính quyền. Ủy ban thường trực Hội đồng Giám mục mạnh mẽ khuyến khích các gia đình có thân nhân qua đời không nên từ bỏ đám tang theo nghi thức tôn giáo, dù tất cả gia quyến không thể tham dự đầy đủ. Hội đồng Giám mục chúng tôi khuyến khích các tín hữu đến nhà thờ cầu nguyện cá nhân và đề nghị các giáo phận, các giáo xứ tiếp tục giúp giáo dân trong mọi phương tiện để sống đời sống đức tin của mình. Mặt khác Giáo hội Pháp sẽ ước định lại trong khuôn khổ mới này, làm sao để tiếp tục mở lại các hoạt động từ thiện để giúp các gia đình trong tình huống bấp bênh.

Trừ khi nạn dịch tái phát, lễ Hiện Xuống (31-5) phải là ngày đánh dấu chấm dứt cách ly nghiêm nhặt trong đời sống phụng vụ và bí tích.

Ủy ban Thường trực của Hội đồng Giám mục Pháp mời gọi giáo hữu Pháp sống thàng 5 này như tháng ở trong phòng “Tiệc Ly“, cầu nguyện liên lỉ xin ơn Chúa Thánh Thần và cũng là tháng cầu nguyện với Đức Mẹ.

Giám mục Éric de Moulins-Beaufort, giáo phận  Reims, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp,

Giám mục Dominique Blanchet, giáo phận Belfort-Montbéliard, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp,

Giám mục Olivier Leborgne, giáo phận Amiens, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp,

Giám mục Michel Aupetit, Tổng Giám mục giáo phận Paris,

Giám mục Jean-Pierre Batut, giáo phận Blois,

Giám mục Jean-Marc Eychenne, giáo phận Pamiers,

Giám mục Dominique Lebrun, Tổng Giám mục giáo phận Rouen,

Giám mục Philippe Mousset, giáo phận Périgueux,

Giám mục Matthieu Rougé, giáo phận Nanterre,

Giám mục Pascal Wintzer, Tổng Giám mục giáo phận Poitiers.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm:Các buổi lễ tôn giáo tại Pháp không cử hành trước ngày 2 tháng 6