Tòa Thánh lên chương trình dỡ bỏ cách ly

231
Tòa Thánh lên chương trình dỡ bỏ cách ly
cath.ch, Jacques Berset, 2020-04-22
Ngày 22 tháng 4, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã họp các giám chức có trách nhiệm các bộ phận ở Vatican để chuẩn bị “giai đoạn thứ nhì” của cuộc khủng hoảng sức khỏe. Ngài quyết định cho sinh hoạt lại bình thường các “dịch vụ bình thường” của Tòa Thánh.
Từ đầu tháng 3, Phủ Quốc vụ khanh đã quyết định đóng một phần lớn các cơ quan không cần thiết của Tòa Thánh và xin nhân viên làm việc tại nhà.
Chưa có ngày ấn định chấm dứt cách ly
Dù ngày chấm dứt cách ly chưa được đưa ra nhưng Tòa Thánh đang chuẩn bị trở lại sinh hoạt bình thường để có thể “đảm bảo công việc của Tòa Thánh và của Giáo hội hoàn vũ.”
Trong cuộc họp có sự hiện diện của tất cả các bộ trưởng, các người có trách nhiệm trong các tổ chức của Tòa Thánh, bản thông báo cho biết, “Tòa Thánh cố gắng đối diện với cuộc khủng hoảng này. Việc trở lại sinh hoạt bình thường sẽ được tiến hành dần dần, nhưng phải tiếp tục tôn trọng các biện pháp đề phòng cẩn thận để tránh lây lan.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch