Coronavirus: Cuộc sống của chúng ta sau đó

158

Coronavirus: Cuộc sống của chúng ta sau đó

Hình minh họa ADRIA FRUITOS

lavie.fr, Elisabeth Marshall, 2020-04-16

Sức khỏe, đoàn kết, kinh tế, sinh thái, tôn giáo … Cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Và biến đổi mối quan hệ của chúng ta với thế giới. Để xây dựng một cái tốt hơn?

Lần đầu tiên kể từ ngày 15 tháng 3, một chân trời mở ra, tháng thứ hai sống trong tình trạng cách ly đã giúp mọi người nhận thức được sự mong manh kéo dài. Do đó, với tất cả khiêm tốn, chúng ta phải đặt câu hỏi lại cho cuộc sống ngày mai của chúng ta. Chúng ta sẽ giữ lại gì sau “bài diễn văn làm rúng động từ cá nhân đến tập thể” mà Tổng thống Macron nước Pháp đã nói trong bài phát biểu mới nhất của ông? Đại dịch để lại tác động gì đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Phòng thí nghiệm nào trên thế giới đã cùng thử nghiệm với nhau?

Ít máy bay, ít tiêu thụ, ít ô nhiễm. Chúng ta bắt buộc phải tỉnh ngộ và nhiều người trong chúng ta muốn thấy ngày “trọng đại” của sự thay đổi sinh thái. Đó là chuyển đổi cuộc sống, dịch vụ, hàng hóa không còn tuân theo luật duy nhất của thị trường thế giới. Tìm lại con đường của những gì cần thiết, nguồn lực hạn chế và dùng sản phẩm của các nhà sản xuất địa phương có thể thay đổi phản xạ tiêu dùng chúng ta. Nhưng với điều kiện là các thói quen này có thì giờ thấm vào bộ não của chúng ta để biến đổi tập thể.

Tương tự như vậy với vấn đề sức khỏe, cho con người và cho hành tinh. Một loại vi-rut nhắc chúng ta về sự phụ thuộc lẫn nhau của hệ sinh thái, của con người và động vật, bệnh tật và môi trường. Quyền lực tối cao của con người bỗng khựng lại. Tôn trọng quy luật cuộc sống, chăm sóc song song con người và Trái đất, kinh tế và sức khỏe cùng nhau: tương lai cuộc sống quyết định trên cuộc cách mạng tinh thần này.

Chúng ta ý thức thời gian của chúng ta là mở.

Quan hệ gia đình, khu phố, tương trợ nhau nhiều hơn. Đó là mặc khải lớn nhất của dịch bệnh. Đối diện với nỗi sợ hãi và những điều không kể xiết, con người thấy mình phải đoàn kết với nhau. Các giá trị hợp tác và chăm sóc tha nhân có thể đứng hàng đầu cùng với sáng kiến hành động phải lên ngôi – đặc biệt với các thế hệ trẻ!. Quyên góp hỗ trợ, cho mượn tiền thuê nhà, phân phối thực phẩm và ưu tiên cho những người dễ bị tổn thương nhất: trí thông minh của công dân với công nghệ tốt nhất đưa ra con đường để hướng dẫn hành động công cộng. Chúng ta đừng vội quên …

Cuộc khủng hoảng, dữ dội, phơi bày các câu hỏi và mở ra một con đường. Chúng ta chưa bao giờ nếm cái giá của giây phút hiện tại, của cuộc sống, của đức tin. Chúng ta ý thức thời gian của chúng ta là mở. Vào sáng Phục sinh, Đức Phanxicô đã lên tiếng: “Thời gian này không phải là thời gian của thờ ơ, của ích kỷ, không phải là thời gian để chia rẽ.”

Phần chúng ta bây giờ là phải phải quyết định, chọn đổi hướng cho số phận mình, có thể đây là bài học thực sự của thời điểm này.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm:Đức Phanxicô, “kế hoạch để vực dậy” sau  coronavirus