Lễ Lá: “Con đường phục vụ là con đường chiến thắng”

269

Lễ Lá: “Con đường phục vụ là con đường chiến thắng”

cath.ch, 2020-04-05

Trong bài giảng trong thánh lễ Lễ Lá cử hành ở Đền thờ thánh Phêrô, Đức Phanxicô giảng: “Trong cơn đại dịch, các anh hùng đích thực là những người hiến thân để phục vụ người khác.”

Để tôn trọng biện pháp cách ly, chỉ Đức Hồng y Angelo Comastri, giám quản Đền thờ thánh Phêrô và đại diện của ngài là Đức Giám mục Vittorio Lanzani ở bên cạnh Đức Phanxicô trong thánh lễ đặc biệt này.

“Con đường phục vụ là con đường chiến thắng”

Trong bài giảng của ngài, Đức Phanxicô nói: “Thảm kịch đại dịch gần như là con đường thánh giá. Nhưng con đường phục vụ là con đường chiến thắng, cứu chúng ta và cứu đời sống chúng ta.” Chúa Cha, Đấng nâng đỡ Chúa Giêsu trong sự Thương Khó của Ngài, cũng nâng đỡ chúng ta trong phục vụ.

“Chúng ta hãy tìm cách liên lạc với người đang đau khổ, người ở một mình và người thiếu thốn. Chúng ta đừng nghĩ đến những gì chúng ta thiếu nhưng đến những điều tốt đẹp chúng ta có thể làm.”

Ngày Thế Giới Trẻ lần thứ 35

Đức Phanxicô đặc biệt nói với các bạn trẻ trong Ngày Thế Giới Trẻ lần thứ 35: “Các con hãy nhìn các anh hùng đích thực ngày hôm nay. Đó là những người không nổi tiếng, không tiền bạc, không thành công, nhưng là những người hiến thân để phục vụ người khác.”

Ngài kêu gọi: “Các con có cảm thấy mình được gọi để lên đường. Các con đừng sợ ‘tiêu phí’ cho Chúa và cho người khác, các con sẽ thắng! Bởi vì cuộc sống là một món quà được nhận bằng cách cho đi. Và niềm vui lớn nhất là niềm vui nói ‘vâng’ với tình yêu, một niềm vui không có các chứ ‘nếu và nhưng’ như Chúa Giêsu đã cho chúng ta.”

“Cuộc sống chẳng là gì nếu chúng ta không phục vụ”

Đức Phanxicô giảng: “Chung chung, chúng ta nghĩ chúng ta phục vụ cho Chúa. Không, chính Chúa phục vụ nhưng không cho chúng ta bởi vì ngài thương chúng ta trước hết. Thật khó để yêu mà chưa được yêu, nhưng còn khó hơn để phục vụ nếu chúng ta không để Chúa phục vụ mình.”

Đức Phanxicô nói tiếp: “Tương tự như vậy, thảm kịch chúng ta đang trải qua thúc đẩy chúng ta nhìn lại, cuộc sống chẳng là gì nếu chúng ta không phục vụ.”

Đứng cách “cây thánh giá nhiệm mầu” của nhà thờ San Marcello, Rôma đã cứu thành phố Rôma trong trận Dịch Hạch vào thế kỷ 16, Đức Phanxicô kêu gọi tín hữu ở nhà trước Thập giá trong Tuần Thánh này, “thập giá là thước đo tình yêu của Chúa cho chúng ta.”

Trước Thiên Chúa hiến mạng sống mình, chúng ta xin ơn được sống để phục vụ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hình ảnh thánh lễ Lễ Lá tại Đền thờ thánh Phêrô 5 tháng 4-2020