Đức Phanxicô tặng 30 máy trợ thở cho các bệnh viện ở vùng bị nhiễm nặng Covid-19

454

Đức Phanxicô tặng 30 máy trợ thở cho các bệnh viện ở vùng bị nhiễm nặng Covid-19

vaticannews.va, 2020-03-26

Đức Phanxicô giao cho Cơ quan Từ thiện để tặng 30 máy trợ thở cho một vài bệnh viện ở những vùng bị tác hại nặng nhất của đại dịch.

Chiều hôm nay, 26-3, Đức Phanxicô nhờ Cơ quan Từ thiện giao 30 máy trợ thở được mua trong những ngày gần đây để có thể tặng cho một vài bệnh viện bị tác hại nặng nhất. Các thiết bị này sẽ được lắp trong mấy ngày sắp tới.