Mẹ Têrêxa, nguồn cảm hứng cho lãnh vực nhân sự ngày mai?

177

Mẹ Têrêxa, nguồn cảm hứng cho lãnh vực nhân sự ngày mai?

 

fr.aleteia.org, Jules Simonin, 2019-05-01

Thế giới việc làm đang ở giữa một cuộc cách mạng: công nghệ số làm đảo lộn các thói quen hàng ngày của chúng ta, xã hội biến đổi, các mô hình thương mại mới đang phát triển. Với tất cả các biến đổi này chúng ta cần suy nghĩ lại mối tương quan giữa việc làm và các công ty. Và nếu trong bối cảnh này, cùng với Steve Jobs, mẹ Têrêxa, có thể là nguồn cảm hứng cho những ai làm việc trong lãnh vực nhân sự và thấy chức năng của họ có thể biến đổi không?

Vậy đâu là điểm chung giữa Steve Jobs và Mẹ Têrêxa? Theo một nghiên cứu của hãng Wavestoneet thì hai người là khuôn mẫu cho những ai làm việc trong lãnh vực tài nguyên nhân sự: “Lãnh vực nhân sự ngày mai sẽ noi gương Steve Jobs theo cách lãnh đạo, tầm nhìn, sức cuốn hút, khả năng sáng tạo theo nghĩa mạnh nhất của từ này […]. Nhưng lãnh vực này cũng phải noi gương Mẹ Têrêxa trong các giá trị nhân bản, sự lắng nghe, tính thấu cảm và quyết tâm muốn giúp đỡ người khác, không bỏ mặc ai bên vệ đường, có thể liên kết làm việc với nhau và đưa nhóm của mình vào làm việc trong sự chuyển đổi của chính họ và phát triển kỹ năng nhanh chóng của họ”.

Một chức năng ở trọng tâm các chuyển đổi và các cách làm việc mới

Quản lý nhân sự là chức năng bên trong các tổ chức giao tiếp, một ban ngành làm việc giữa ban giám đốc và các cộng sự viên. Từ khi tuyển dụng, họ có mặt để hỗ trợ nhân viên suốt thời kỳ nhân viên làm việc trong hãng, bằng cách quản lý qua nghiên cứu, xem xét lương hướng hay tổ chức các khóa đào tạo để phát triển kỹ năng quản lý đối thoại xã hội với các đại diện của nhân viên, cũng như phòng ngừa các rủi ro tâm lý xã hội. Vai trò trung gian này mang đến cho họ một sứ mạng đặc biệt trong các chuyển đổi của công ty, mà các chuyển đổi này có nguy cơ tăng nhanh trong nền kinh tế thường xuyên thay đổi. 

Vai trò nền tảng của những người quản lý nhân sự: đảm bảo các giá trị của công ty

Các biến đổi thường xuyên trong một thế giới luôn động làm cho nhu cầu ổn định cho nhân viên càng tăng. Nhu cầu ổn định này thể hiện nơi những người quản lý nhân sự, đặc biệt nơi các người đứng đầu, rõ ràng cho thấy đây là trọng tâm các giá trị và đạo đức của công ty. Trong nghĩa này, một nhân cách như nhân cách của Mẹ Têrêxa có thể là nguồn cảm hứng đích thực. Chiều kích của tấm lòng cho đi, nhưng không, phục vụ mọi người là rất cần thiết để đương đầu với các thách thức đang chờ các cơ quan ở thế kỷ 21 này.

Lẽ tất nhiên sự tiến bộ của kỹ thuật số sẽ không làm cho chiều kích nhân bản và mối quan hệ trong lãnh vực quản lý nhân sự kém quan trọng. Ngược lại là đàng khác: các khía cạnh có tính cách hành chính nhất sẽ càng ngày càng được các nền tảng kỹ thuật số quan tâm, trong khi sự gần gũi nhân bản và giao tiếp giữa ban quản lý nhân sự và nhân viên sẽ càng ngày càng có chỗ đứng hơn. Như thế các nhà quản lý nhân sự ngày mai sẽ theo hình ảnh của Steve Jobs, người lãnh đạo trong văn hóa và biến đổi doanh nghiệp. Nhưng Mẹ Têrêxa sẽ là một hình ảnh cảm hứng khác, vì trong bối cảnh này các nhà quản lý nhân sự sẽ hơn bao giờ hết, tỏ ra thông cảm, chú ý đến hạnh phúc của các cộng sự viên của mình.

Do đó thách thức lớn của thế kỷ 21 sẽ vừa là thách thức của các chuyển biến kỹ thuật liên hệ đến dữ liệu vĩ đại và nhất là trí thông minh nhân tạo, tạo một thế giới công ăn việc làm thực sự quan tâm đến con người và đảm bảo các giá trị mạnh mẽ theo hình ảnh của Mẹ Têrêxa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Penelope Cruz: Ngày Mẹ Têrêxa đã làm thay đổi cuộc đời của tôi

Gặp Mẹ Têrêxa: “Nếu con thương Chúa thì con phải thương người không điều kiện”