Các bề trên dòng nữ lập ủy ban nghiên cứu về sự kiệt sức của các nữ tu

281

Các bề trên dòng nữ lập ủy ban nghiên cứu về sự kiệt sức của các nữ tu

Hình minh họa

la-croix.com, Claire Lesegretain, 2020-01-27

Phụ trương Phụ nữ, Giáo hội, Thế giới của báo L’Osservatore Romano dành bốn trang để nói về sự kiệt sức trong đời sống tu hành và nữ tu Maryanne Lounghry, tâm lý gia người Úc đứng đầu ủy ban này, sơ có trách nhiệm đề xuất các giải pháp cho sự kiệt sức nghề nghiệp của các thành viên trong các hội dòng. Sơ Maryanne Lounghry là nhà nghiên cứu ở Đại học Boston College (nước Mỹ) và Đại học Oxford (nước Anh).

Ủy ban do Hiệp hội Quốc tế các Bề trên Dòng nữ (UISG) sẽ nghiên cứu trong vòng ba năm các vấn đề liên hệ đến sự kiệt sức của các nữ tu và đề xuất các giải pháp để giải quyết.

Theo sơ Lounghry, “đây không phải chỉ nghiên cứu các trường hợp riêng lẻ nhưng toàn bộ hệ thống. Nếu chúng ta chỉ giải quyết các trường hợp riêng lẻ mà không nhìn vào toàn bộ hệ thống, chúng ta chỉ đối diện với chỉ một nửa vấn đề, bởi vì cần phải xem toàn bộ cuộc sống của cá nhân”.

Đặt lại quy tắc rõ ràng và tạo một đời sống thoải mái

Sơ Lounghry đề nghị các dòng nữ trên thế giới bắt đầu bằng việc viết “một bộ quy tắc ứng xử, giống như các chỉ dẫn đã làm về việc bảo vệ các trẻ vị thành niên”. Theo sơ, bây giờ đã có đủ các nữ tu được đào tạo để “xác định các nhu cầu, các nghĩa vụ, các quyền lợi” và soạn thảo các quy tắc để các nhà dòng không bắt buộc phải nhờ đến người khác.

Sơ đề nghị tạo một đời sống thoải mái cho các nữ tu băng cách ấn định các quy tắc: hai tuần nghỉ hè, tiền lương, chỗ ở đàng hoàng, vào Internet… “Nếu khi nào cũng phải thương thảo thì rất khó khăn, trong khi có luật lệ rõ ràng sẽ làm giảm rủi ro lạm dụng”.

Sơ Maryanne Lounghry cũng xin các nhà dòng xây dựng “các khuôn khổ giống như hợp đồng lao động” để một nữ tu “biết mình có thể xin gì và không thể xin gì”. Theo sơ, mỗi dòng phải có một bộ quy tắc ứng xử với giám mục, với cha xứ để có thể nói với họ hay với bề trên cộng đoàn: “Quý vị biết đó, tôi đã làm việc 38 giờ tuần này, tôi không thể làm việc thêm ngày chúa nhật và trở lại vào ngày thứ hai, tôi cần một ngày nghỉ.” 

Đảm bảo an an toàn và dự đoán trước được công việc

Đảm bảo an an toàn và dự đoán trước được công việc ổn định và chắc chắn trong vòng một năm. “Biết rằng mình không thể bị gởi đi đến tận cùng thế giới bất cứ lúc nào là điều cần thiết. Và nếu tôi không biết các giới hạn trong việc dấn thân của tôi thì tôi không giữ được bình an nội tâm”.

Sơ nói tiếp: “Không kiểm soát được đời mình, không thể lên kế hoạch là những việc có thể làm tổn hại sức khỏe tinh thần. Làm việc trong mơ hồ, không có quy tắc cụ thể có thể dẫn đến việc bắt nạt, lạm dụng, sách nhiễu”.

Sơ cũng gợi ý, luôn trong mục đích xây dựng “các dòng cự lại”, để xác định các khía cạnh giải trí như: thư giãn, tổ chức các buổi lễ hội, các tuần tĩnh tâm… “Phải viết rằng, cứ sau năm năm, một nữ tu có thể nghỉ một năm xa-ba và hội dòng phải quản lý việc này một cách minh bạch”.

Cuối cùng sơ Maryanne Lounghry nhắc, các bề trên cũng gặp các vấn đề căng thẳng do công việc. Sơ giải thích: “Việc lãnh đạo cũng làm kiệt sức; việc lập kế hoạch có thể giúp đỡ nhưng lúc nào cũng có những chuyện bất ngờ phải giải quyết”, sơ xin các bề trên không phải lúc nào cũng làm công việc giám sát, nhưng cũng phải học “đối diện với các vấn đề khẩn cấp, giống như theo học khóa đào tạo cấp cứu sơ khởi”.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Vatican nêu lên tình trạng “kiệt sức” nghiêm trọng của các nữ tu