Hy lạp: Không có tang lễ tôn giáo cho những người hỏa táng

176

Hy lạp: Không có tang lễ tôn giáo cho những người hỏa táng

cath.ch, Jacques Berset, 2019-12-09

Đức Tổng Giám mục Jérôme II (Hieronymos), Tổng Giám mục giáo phận Athena và toàn Hy lạp | Evripidis Stylianidis flickr

Giáo hội chính thống Hy lạp sẽ không làm tang lễ tôn giáo cho những người hỏa táng. Trong một tập sách nhỏ bốn trang phát đầu tháng 12 tại các nhà thờ ở giáo phận Athena và các giáo phận khác, Hội đồng tối cao Giáo hội chính thống tố cáo một phương pháp “không khác lắm với việc phục hồi chất thải”.

Hội đồng tối cao Giáo hội chính thống Hy lạp nhấn mạnh họ không bắt buộc ai phải theo truyền thống của mình, nhưng Giáo hội có quyền xem hỏa táng là trái với nguyên tắc, truyền thống và phong tục của họ. Vì lý do này, “những ai không muốn theo truyền thống Giáo hội, dĩ nhiên họ có quyền chọn hỏa táng nhưng họ không có được tang lễ trong Giáo hội”.

Giáo hội Hy lạp luôn phản đối hỏa táng

Theo Giáo hội chính thống Hy lạp, thật không xứng đáng khi một người “bị thiêu trong lò” và xương của họ sau đó “bị nghiền trong máy xay”. Giáo hội chính thống Hy lạp luôn chống đối hỏa táng và họ từ chối làm tang lễ tôn giáo cho những người chọn hỏa táng, chứ không chôn như truyền thống.

13 năm sau khi hợp pháp hóa hỏa táng ở Hy Lạp, dù có sự kháng cự mạnh mẽ của Giáo hội Chính thống, tháng 10 năm 2019 lò hỏa táng đầu tiên được mở tại đất nước này tại khu công nghiệp Ritsona, cách Athena khoảng 80 cây số.

Hỏa táng ở Bulgaria và Romania

Giáo hội Hy lạp cho rằng đức tin chính thống chỉ cho phép chôn người chết. Các giáo sĩ Hy lạp thường từ chối tang lễ cho những người chọn hỏa táng. Cho đến khi chưa có hỏa táng ở Hy lạp, những người muốn hỏa táng không thể được hỏa táng ở đất nước họ, thi thể của người quá cố phải chuyển ra nước ngoài, thường là ở Bulgaria và Rumania.

Vào đầu tháng 12, giáo phận chính thống Thiva và Levadia ở miền trung Hy lạp đã đe dọa từ chối tang lễ cho những ai chọn hỏa táng, cho rằng “không thể tưởng tượng được tín hữu kitô chính thống lại từ chối chôn cất và chọn hỏa táng”. Và để khẳng định, trong một bản thông báo, Giáo hội chính thống cho rằng, những ai chọn hỏa táng “đã xa lánh đức tin và thực hành của Giáo hội”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch