Đức Phanxicô sẽ trồng một cây sồi để mừng lễ Thánh Phanxicô Assisi

240

Đức Phanxicô sẽ trồng một cây sồi để mừng lễ Thánh Phanxicô Assisi

cath.ch, 2019-10-01

Các nhà tổ chức ngày lễ Thánh Phanxicô Assisi cho biết, ngày 4 tháng 10 Đức Phanxicô sẽ trồng một cây sồi ở Vườn Vatican, các nhà lãnh đạo bản địa và Giáo hội sẽ có mặt bên cạnh ngài.

Năm nay, để đánh dấu ngày lễ Thánh Phanxicô Assisi, vị thánh “tiêu biểu cho hệ sinh thái toàn vẹn”, theo lời của Đức Phanxicô dùng trong Thông điệp Chúc tụng Chúa Laudato si (2015) của ngài, ngài sẽ trồng một cây sồi Assisi trong Vườn Vatican. Hai ngày trước khi khai mạc Thượng hội đồng Amazon, sự kiện này được Dòng Tiểu đệ, Phong trào công giáo về khí hậu toàn cầu và Mạng lưới Giáo hội Panamazonia (REPAM) cùng tổ chức.

Một thông điệp của sinh thái toàn diện

Với “cử chỉ hữu hình cho hệ sinh thái toàn vẹn” này, chung quanh Đức Phanxicô sẽ có các nhà lãnh đạo bản địa và giáo hội để gửi một “thông điệp mạnh mẽ về sự cam kết của Giáo hội trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”. Quả vậy, các nhà tổ chức ghi nhận, ngày 4 tháng 10 cũng là ngày đánh dấu việc kết thúc “thời Tạo dựng” được tổ chức hàng năm kể từ ngày 1 tháng 9.

Năm 2019 cũng là năm đánh dấu kỷ niệm 40 năm Đức Gioan-Phaolô II tuyên bố Thánh Phanxicô Assisi là thánh bổn mạng cho những người quan tâm đến sinh thái học.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch