Một đại diện của Tòa Thánh sẽ sớm được bổ nhiệm tại Việt Nam?

586

Một đại diện của Tòa Thánh sẽ sớm được bổ nhiệm tại Việt Nam?

 

cath.ch, 2019-08-20

Ngày 20 tháng 8, ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo, cuộc họp lần thứ 8 của nhóm làm việc giữa Tòa thánh và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra tại Vatican vào ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2019.

Ông Bruni giải thích, theo đường hướng của các cuộc họp làm việc trước đây, mục tiêu các cuộc họp này là “để phát triển và đào sâu hơn” các mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Cuộc họp này cũng sẽ là cơ hội đề cập đến “chuyến thăm sắp tới” của Hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin.

Nhóm làm việc Vatican do Đức Ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng ngoại giao phụ trách quan hệ với các quốc gia đứng đầu, phái đoàn Việt Nam do ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao đứng đầu, trong hai ngày này hai bên sẽ thảo luận về tình trạng và nhiệm vụ của Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Vấn đề này đã được thảo luận tại cuộc họp trước vào năm 2018.

Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trên thế giới không duy trì quan hệ chính thức với Tòa thánh. Tuy nhiên, kể từ năm 2011, Vatican đã được phép gởi Đại diện Tòa Thánh – không thường trú – đến Việt Nam, đất nước có 7% dân số theo đạo công giáo. Kể từ tháng 5 năm 2018, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa thánh tại Singapore là đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Các chuyến thăm của Sứ thần phải được chính phủ chấp thuận và không được ở lâu quá một tháng.

Cuộc họp cuối cùng của hai bên diễn ra ở Hà Nội ngày 19 tháng 12 năm 2018. Trong cuộc họp này, hai bên đã hoan nghênh “các phát triển tích cực” trong mối quan hệ song phương, đặc biệt là duy trì các quan hệ “thường xuyên”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Tân Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam