“Đức Bênêđictô XVI giúp tôi đi tới đàng trước”

324

“Đức Bênêđictô XVI giúp tôi đi tới đàng trước”

Đức Phanxicô trong lần đến thăm Đức Bênêđictô XVI ngày 28-6-2018

france-catholique.fr, Denis Lensel, 2019-06-05

Trên máy bay từ Rumani về Rôma, nơi Đức Phanxicô phong chân phước cho bảy giám mục tử đạo dưới chế độ cộng sản, ngài nhắc đến Đức Bênêđictô XVI với một lòng kính trọng sâu xa khi trả lời câu hỏi của một ký giả muốn biết có phải ngài xem Đức Bênêđictô XVI như một người ông không, ngài xác nhận: “Còn hơn thế nữa, mỗi lần tôi gặp ngài, tôi cầm tay ngài, tôi gợi chuyện để ngài nói. Ngài nói ít, ngài nói chậm nhưng cũng cùng một chiều sâu và sáng suốt như hồi nào đến giờ. Ngài sáng suốt lạ lùng.”

Đức Phanxicô nói thêm: “Khi nghe ngài nói, tôi cảm nhận các gốc rễ đã giúp tôi đi tới đàng trước. Tôi thấy truyền thống này của Giáo hội không phải là một bảo vật trong viện bảo tàng. Truyền thống, đó là gốc rễ cho chúng ta nhựa sống để lớn lên. Chúng ta sẽ nở hoa, cây sẽ lớn lên và cho hoa trái. Hạt giống sẽ là rễ cho người khác. Truyền thống của Giáo hội luôn chuyển động”.

Theo Đức Phanxicô, Truyền thống là “đảm bảo cho tương lai chứ không phải là người giữ tro cốt”, ngược với sự “hoài niệm của những người theo trào lưu chính thống, họ chỉ muốn trở về với tro bụi”. Để minh họa cho quan điểm của mình, ngài trích dẫn câu thơ của Achentina: “Những gì cây cỏ nở hoa đến từ cây đã chôn”.

Lòng tôn kính sâu xa này của ngài đối với Đức Bênêđictô XVI cho thấy thật phi lý khi hời hợt nghĩ rằng Giáo hoàng này chống Giáo hoàng kia như nhiều người đã làm dựa trên các tiêu chuẩn ý thức hệ, các tiêu chuẩn này xa lạ với đức tin kitô giáo chân thật và có hại cho đời sống thực của Giáo hội.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch