Tòa án Pháp yêu cầu dỡ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của sứ thần Luigi Ventura

265

Tòa án Pháp yêu cầu dỡ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của sứ thần Luigi Ventura  

Sứ thần Luigi Ventura, 74 tuổi là sứ thần Tòa Thánh tại Paris từ năm 2009.

cath.ch, I.Media và La Croix, 2019-03-17

 

Ngày 15 tháng 3-2019, báo La Croix cho biết, Văn phòng công tố Paris yêu cầu dỡ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của sứ thần Luigi Ventura. Sứ thần Ventura, 74 tuổi là sứ thần Tòa Thánh tại Paris từ năm 2009, ngài bị cáo buộc vào tội tấn công tình dục. Tòa Thánh đang chờ các kết luận của cuộc điều tra.

Sứ thần Ventura đang bị điều tra vì đã nhiều lần tấn công tình dục trên một nhân viên trong ban quản trị của Tòa Thị chính Paris khi người này tiếp sứ thần trong một buổi lễ ở Tòa Thị chính. Các sự kiện bị tố cáo xảy ra vào ngày 17 tháng 1 -2019 trong buổi tiếp tân của bà thị trưởng Paris Anne Hidalgo với chính quyền dân sự, ngoại giao và tôn giáo.

 

Một yêu cầu chưa từng có ở Pháp

 

Việc dỡ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của một nhà ngoại giao Vatican là chuyện chưa từng có ở Pháp, việc dỡ bỏ này cần thiết cho việc điều tra được tiếp tục. Báo La Croix giải thích, thủ tục dỡ bỏ phải được Bộ Tư pháp chuyển đến Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao sẽ chuyển yêu cầu này đến Tòa Thánh. Nếu cần thiết, Tòa Thánh sẽ quyết định có dỡ bỏ hay không quyền miễn trừ ngoại giao của đại diện của mình ở Paris.

Sứ thần Luigi Ventura là đối tượng của ba vụ khiếu nại về tấn công tình dục. Tòa án đã nhận thêm một vụ khiếu nại thứ tư, cọng thêm vào ba người đàn ông đã khiếu nại trước, những người này đã được các nhà điều tra lấy lời khai. Các nhà điều tra chưa lấy lời khai của sứ thần vì ngài được miễn trừ ngoại giao.

 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch