Đức Phanxicô: “Một nhà lãnh đạo không đối thoại được sẽ không đưa dân mình đến hòa bình”

107
Đức Phanxicô: “Một nhà lãnh đạo không đối thoại được sẽ không đưa dân mình đến hòa bình”
cath.ch, 2018-12-03
Ngày thứ hai 3 tháng 12-2018, Đức Phanxicô tiếp thành viên Hiệp hội Rondine, Thị trấn Hòa bình. Trước các thành viên trẻ của Hiệp hội, Đức Phanxicô tuyên bố: “Những ai không biết đối thoại và không đương đầu được thì không phải là nhà lãnh đạo của hòa bình”.
Trong bài nói chuyện của mình, ngài khen ngợi Hiệp hội đã nhận Thánh Phanxicô Axixi là Thánh bổn mạng của mình, ngài thổ lộ: “Cha cũng vậy, khi cha chọn tên Phanxicô là cha nghĩ đến người nghèo và hòa bình”. Nghèo khổ và chiến tranh dính với nhau trong cái vòng luẩn quẩn làm giết hại bao nhiêu sinh linh và nuôi dưỡng đau khổ. Ngài nhấn mạnh, trong bối cảnh này, dấn thân chống nạn nghèo khó và xây dựng hòa bình là hành động nuôi dưỡng hy vọng và tin tưởng vào con người.
Đức Phanxicô cho rằng, lòng tin tưởng chỉ có được nhờ đối thoại, đặc biệt giữa các thành phần đang xung đột với nhau: “Bởi vì những người không biết đối thoại, không biết đương đầu thì không phải là người lãnh đạo cho hòa bình”. Một nhà lãnh đạo không thể gặp “kẻ thù” của mình, cũng không ngồi chung bàn như các con cùng ngồi với nhau đây thì không thể đưa dân tộc mình đến hòa bình. Để làm được điều này phải khiêm tốn, chứ không kiêu căng.
Một sáng kiến hiếm có và rọi sáng
Đức Phanxicô đặc biệt ca ngợi chiến dịch Các lãnh đạo vì hòa bình (Leaders for peace), một chiến dịch nhằm xin các nhà cầm quyền chuyển ngân sách quôc phòng qua giáo dục. Lời kêu gọi này do hai thanh niên trẻ, một thanh nữ Palestina và một thanh niên Israel, các em sẽ trình bày chiến dịch vào ngày 10 tháng 12 trước Liên Hiệp Quốc nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Liên Hiệp Quốc tuyên bố Nhân quyền. Đức Phanxicô khen ngợi, đây là một sáng kiến “hiếm có và rọi sáng”.
Được thành lập năm 1988, Hiệp hội Rondine cổ động một hình thức ngoại giao đại chúng nhất là góp phần trao đổi với Liên bang Xô-viết trong thời Chiến tranh lạnh.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch