Đức Phanxicô: “Các tu sĩ Dòng Tên phải tự do và vâng lời”

131

Đức Phanxicô: “Các tu sĩ Dòng Tên phải tự do và vâng lời”

cath.ch, Maurice Page, 2018-12-03

Ngày 3 tháng 12-2018, Đức Phanxicô tiếp các thành viên của Trường Quốc tế Gesù ở Rôma tại Dinh Tông Tòa Vatican, trong dịp này ngài nói: “Theo gương Thánh I-Nhã, nhà sáng lập Dòng Tên, các tu sĩ Dòng Tên phải tự do và vâng lời”.

Trường Quốc tế Gesù được Linh mục Pedro Arrupe, Bề trên Cả Dòng Tên thành lập năm 1968 đón nhận tất cả các tu sĩ Dòng Tên trên thế giới về thủ đô Rôma để được đào tạo. Viện ở trong tòa nhà nơi Thánh I-Nhã (1491-1556) đã sống và viết Hiến chương Dòng.

Đức Phanxicô, tu sĩ Dòng Tên đầu tiên được bầu làm giáo hoàng cho biết, “đối với tu sĩ Dòng Tên, Phục Sinh của Chúa Kitô là đủ”. Vì thế với họ, “thực phẩm nuôi đời sống là làm theo ý của Chúa Cha”. Và vì thế các tu sĩ Dòng Tên phải vâng theo Lời Chúa, không phải vâng theo như người nô lệ, nhưng như là “người con tự do chiến đấu mỗi ngày để có được tự do lớn nhất: tự do đối với chính mình”.

“Nước mắt của lòng trắc ẩn thanh tẩy tâm hồn”

Để được “tự do và vâng lời” như Thánh I-Nhã thì các tu sĩ phải để tâm hồn mình mở ra với Chúa. Ngài khuyên, đứng trước các cám dỗ không ngừng phải có tấm lòng dễ bảo khiêm hèn để can đảm xin Thần Khí ban cho mình ơn này. Như thế các tu sĩ Dòng Tên mới có thể nồng nhiệt rao giảng Tin Mừng với ngọn lửa cháy bỏng trong tâm hồn.

Theo Đức Phanxicô, sứ mạng này trước hết phải diễn ra trong “sa mạc nhân loại”, gần với những người đau khổ của Chúa Kitô. Sự gần gũi này làm tăng lên tình mật thiết với Chúa Kitô. Do đó, không được ghê sợ trước các đau khổ mà phải mang các đau khổ này đặt trước thánh giá. Ngài khuyến khích, “nước mắt của lòng trắc ẩn làm thanh tẩy tâm hồn”.

Hàng năm Trường Quốc tế Gesù thâu nhận khoảng sáu mươi sinh viên đến từ 28 nước khác nhau. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Đức Phanxicô đã tiếp các sinh viên của Trường.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch